Czech | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Asking where you can find a form
您的【文件】是什么时候签发的?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Asking when a document was issued
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Asking where a document was issued
请问您的身份证件何时过期?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Asking when an ID is expiring
您能帮我填一下这个表格吗?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Asking if someone can help you with filling in the form
请问我要办____ 需要带什么文件?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Asking what documents you need to bring
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Stating what you need to apply for a document
我的【材料】被偷了。
Můj [dokument] byl ukraden.
Stating that one of your documents has been stolen
我在帮____ 填写申请表格。
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
这是机密信息。
Tyto informace jsou důvěrné.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
您能给我一份申请表格的回执吗?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

你叫什么名字?
Jak se jmenuješ?
Asking for someone's name
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Asking for someone's place and date of birth
请问您住在哪里?
Kde bydlíte?
Asking where someone lives
请问您的地址是什么?
Jaká je vaše adresa?
Asking for someone's address
请问您的国籍是什么?
Jaké je vaše občanství?
Asking for someone's citizenship
请问您是何时到达【该国】的?
Kdy jste přijeli do [country]?
Asking when someone arrived in that country
您能出示一下您的身份证件么?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

我的婚姻状况是____ 。
Můj rodinný stav je ___________.
Stating what your marital status is
单身
svobodný/á
Marital status
已婚
ženatý/vdaná
Marital status
分居
odděleni
Marital status
离异
rozvedený/rozvedená
Marital status
同居
žijící ve společné domácnosti
Marital status
民事结婚
v registrovaném partnerství
Marital status
未婚伴侣
nesezdaní partneři
Marital status
同居伴侣关系
v domácím partnerství
Marital status
鳏居
vdovec/vdova
Marital status
请问您有孩子吗?
Máte děti?
Asking if someone has children
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
我想要和家人团聚。
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

我想要在这个城市登记入户。
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Stating that you would like to register in the city
请问我应该带什么材料?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Asking what documents you should bring
请问有注册费吗?
Je registrace zpoplatněná?
Asking if there are any costs of registering
我是来进行住址登记。
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Stating that you are there to register your domicile
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
我想要申请居住证。
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

我想要问一下关于保险的问题。
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Stating that you have some questions about the health insurance
我需要私人的健康保险吗?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Asking if you need private health insurance
请问该保险涵盖哪些方面?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Asking about the insurance coverage
住院费
Poplatky za pobyt v nemocnici
Example of health insurance coverage
专家费
Poplatky za konsultace se specialisty
Example of health insurance coverage
诊疗费
Diagnostické testy
Example of health insurance coverage
外科手术
Chirurgické zákroky
Example of health insurance coverage
精神治疗
Psychiatrická léčba
Example of health insurance coverage
牙齿治疗
Zubní ošetření
Example of health insurance coverage
眼科治疗
Oční ošetření
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

请问您为什么需要入境签证?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Asking why someone is requesting an entry visa
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Asking if you need a visa to enter a country
我该如何续签我的签证?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Asking how you can extend your visa
为什么我的签证申请被拒绝了?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Asking why your visa application has been rejected
请问我是否可以申请成为永久居民?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

请问我需要更换我的车牌号吗?
Musím změnit svou registrační značku?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
我想要登记我的车辆。
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Stating that you would like to register your vehicle
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Asking if your driving license is valid there
我想要申请临时驾照。
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Applying for a provisional driving license
我想要预约__________。
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Stating that you would like to book your driving license test
理论考试
Teoretický test
Type of test
路考
Praktický test
Type of test
我想要改动驾照上的__________。
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Stating that you would like to change some details on your driving license
地址
adresu
What you would like to change
名字
jméno
What you would like to change
照片
fotografii
What you would like to change
我想要给驾照添加更高的级别。
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
我想要延长我的驾照。
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Stating that you would like to renew your driving license
我想要更换一个___________ 驾照。
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Stating that you would like to replace a driving license
丢失
ztracený
Driving license issue
被偷了
ukradený
Driving license issue
受损
zničený
Driving license issue
我想要申诉我的驾照吊销。
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

我想要申请【国家】国籍。
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Stating that you would like to ask for a citizenship
我在哪里可以注册【语言】考试?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Asking where you can register for a language test
我没有犯罪记录。
Mám čistý trestní rejstřík.
Stating that you have a clean criminal record
我的【语言】达到了等级要求。
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Stating that you have the required level of the language
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
公民身份申请的费用是哪些?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Asking what the fees are for citizenship application
我的配偶是【国家】公民。
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Stating the nationality of your spouse