Dutch | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Asking where you can find a form
您的【文件】是什么时候签发的?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Asking when a document was issued
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Asking where a document was issued
请问您的身份证件何时过期?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Asking when an ID is expiring
您能帮我填一下这个表格吗?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Asking if someone can help you with filling in the form
请问我要办____ 需要带什么文件?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Asking what documents you need to bring
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Stating what you need to apply for a document
我的【材料】被偷了。
Mijn [document] werd gestolen.
Stating that one of your documents has been stolen
我在帮____ 填写申请表格。
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
这是机密信息。
Deze informatie is vertrouwelijk.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
您能给我一份申请表格的回执吗?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

你叫什么名字?
Wat is uw naam?
Asking for someone's name
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Asking for someone's place and date of birth
请问您住在哪里?
Waar woont u?
Asking where someone lives
请问您的地址是什么?
Wat is uw adres?
Asking for someone's address
请问您的国籍是什么?
Wat is uw nationaliteit?
Asking for someone's citizenship
请问您是何时到达【该国】的?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Asking when someone arrived in that country
您能出示一下您的身份证件么?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

我的婚姻状况是____ 。
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Stating what your marital status is
单身
alleenstaand
Marital status
已婚
gehuwd
Marital status
分居
uit elkaar
Marital status
离异
gescheiden
Marital status
同居
samenwonend
Marital status
民事结婚
geregistreerd partnerschap
Marital status
未婚伴侣
ongetrouwde partners
Marital status
同居伴侣关系
in een relatie
Marital status
鳏居
verweduwd
Marital status
请问您有孩子吗?
Heeft u kinderen?
Asking if someone has children
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
我想要和家人团聚。
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

我想要在这个城市登记入户。
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Stating that you would like to register in the city
请问我应该带什么材料?
Welke documenten moet ik meenemen?
Asking what documents you should bring
请问有注册费吗?
Zijn er registratiekosten?
Asking if there are any costs of registering
我是来进行住址登记。
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Stating that you are there to register your domicile
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
我想要申请居住证。
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

我想要问一下关于保险的问题。
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Stating that you have some questions about the health insurance
我需要私人的健康保险吗?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Asking if you need private health insurance
请问该保险涵盖哪些方面?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Asking about the insurance coverage
住院费
Ziekenhuiskosten
Example of health insurance coverage
专家费
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Example of health insurance coverage
诊疗费
Diagnostische toets
Example of health insurance coverage
外科手术
Chirurgische ingrepen
Example of health insurance coverage
精神治疗
Psychiatrische behandeling
Example of health insurance coverage
牙齿治疗
Tandheelkundige behandelingen
Example of health insurance coverage
眼科治疗
Oogzorg behandelingen
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

请问您为什么需要入境签证?
Waarom vraagt u een visum aan?
Asking why someone is requesting an entry visa
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Asking if you need a visa to enter a country
我该如何续签我的签证?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Asking how you can extend your visa
为什么我的签证申请被拒绝了?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Asking why your visa application has been rejected
请问我是否可以申请成为永久居民?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

请问我需要更换我的车牌号吗?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
我想要登记我的车辆。
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Stating that you would like to register your vehicle
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Asking if your driving license is valid there
我想要申请临时驾照。
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Applying for a provisional driving license
我想要预约__________。
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Stating that you would like to book your driving license test
理论考试
theoretische test
Type of test
路考
rijexamen
Type of test
我想要改动驾照上的__________。
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Stating that you would like to change some details on your driving license
地址
mijn adres
What you would like to change
名字
mijn naam
What you would like to change
照片
mijn foto
What you would like to change
我想要给驾照添加更高的级别。
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
我想要延长我的驾照。
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Stating that you would like to renew your driving license
我想要更换一个___________ 驾照。
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Stating that you would like to replace a driving license
丢失
verloren
Driving license issue
被偷了
gestolen
Driving license issue
受损
beschadigd
Driving license issue
我想要申诉我的驾照吊销。
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

我想要申请【国家】国籍。
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Stating that you would like to ask for a citizenship
我在哪里可以注册【语言】考试?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Asking where you can register for a language test
我没有犯罪记录。
Ik heb een blanco strafblad.
Stating that you have a clean criminal record
我的【语言】达到了等级要求。
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Stating that you have the required level of the language
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
公民身份申请的费用是哪些?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Asking what the fees are for citizenship application
我的配偶是【国家】公民。
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Stating the nationality of your spouse