Esperanto | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Asking where you can find a form
您的【文件】是什么时候签发的?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Asking when a document was issued
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Asking where a document was issued
请问您的身份证件何时过期?
Kiam elspiras via legitimilo?
Asking when an ID is expiring
您能帮我填一下这个表格吗?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Asking if someone can help you with filling in the form
请问我要办____ 需要带什么文件?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Asking what documents you need to bring
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Stating what you need to apply for a document
我的【材料】被偷了。
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Stating that one of your documents has been stolen
我在帮____ 填写申请表格。
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
这是机密信息。
La informo estas konfidenca.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
您能给我一份申请表格的回执吗?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

你叫什么名字?
Kiel vi nomiĝas?
Asking for someone's name
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Asking for someone's place and date of birth
请问您住在哪里?
Kie vi loĝas?
Asking where someone lives
请问您的地址是什么?
Kio estas via adreso?
Asking for someone's address
请问您的国籍是什么?
Kio estas via civitaneco?
Asking for someone's citizenship
请问您是何时到达【该国】的?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Asking when someone arrived in that country
您能出示一下您的身份证件么?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

我的婚姻状况是____ 。
Mia edzecostato estas ___________.
Stating what your marital status is
单身
senedza
Marital status
已婚
edziĝinta
Marital status
分居
apartiga
Marital status
离异
eksedziĝinta
Marital status
同居
kunviva
Marital status
民事结婚
en civila kuniĝo
Marital status
未婚伴侣
fraŭlaj partneroj
Marital status
同居伴侣关系
en hejma partnereco
Marital status
鳏居
vidvina
Marital status
请问您有孩子吗?
Ĉu vi havas infanojn?
Asking if someone has children
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
我想要和家人团聚。
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

我想要在这个城市登记入户。
Mi ŝatus registri en la urbo.
Stating that you would like to register in the city
请问我应该带什么材料?
Kion dokumentojn mi alportus?
Asking what documents you should bring
请问有注册费吗?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Asking if there are any costs of registering
我是来进行住址登记。
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Stating that you are there to register your domicile
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
我想要申请居住证。
Mi ŝatus peti restadpermeson
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

我想要问一下关于保险的问题。
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Stating that you have some questions about the health insurance
我需要私人的健康保险吗?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Asking if you need private health insurance
请问该保险涵盖哪些方面?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Asking about the insurance coverage
住院费
Hospitalokotizoj
Example of health insurance coverage
专家费
Kotizoj por la ekspertoj
Example of health insurance coverage
诊疗费
Diagnozoprovoj
Example of health insurance coverage
外科手术
Kirurgiaj proceduroj
Example of health insurance coverage
精神治疗
Psikiatria kuracado
Example of health insurance coverage
牙齿治疗
Dentaj kuracadoj
Example of health insurance coverage
眼科治疗
Okula kuracado
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

请问您为什么需要入境签证?
Kial vi petas la enirovizon?
Asking why someone is requesting an entry visa
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Asking if you need a visa to enter a country
我该如何续签我的签证?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Asking how you can extend your visa
为什么我的签证申请被拒绝了?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Asking why your visa application has been rejected
请问我是否可以申请成为永久居民?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

请问我需要更换我的车牌号吗?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
我想要登记我的车辆。
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Stating that you would like to register your vehicle
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Asking if your driving license is valid there
我想要申请临时驾照。
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Applying for a provisional driving license
我想要预约__________。
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Stating that you would like to book your driving license test
理论考试
teorian teston
Type of test
路考
veturantan teston
Type of test
我想要改动驾照上的__________。
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Stating that you would like to change some details on your driving license
地址
adreson
What you would like to change
名字
nomon
What you would like to change
照片
foton
What you would like to change
我想要给驾照添加更高的级别。
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
我想要延长我的驾照。
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Stating that you would like to renew your driving license
我想要更换一个___________ 驾照。
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Stating that you would like to replace a driving license
丢失
perdatan
Driving license issue
被偷了
ŝtelatan
Driving license issue
受损
difektatan
Driving license issue
我想要申诉我的驾照吊销。
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

我想要申请【国家】国籍。
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Stating that you would like to ask for a citizenship
我在哪里可以注册【语言】考试?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Asking where you can register for a language test
我没有犯罪记录。
Mi havas puran krimliston
Stating that you have a clean criminal record
我的【语言】达到了等级要求。
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Stating that you have the required level of the language
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
公民身份申请的费用是哪些?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Asking what the fees are for citizenship application
我的配偶是【国家】公民。
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Stating the nationality of your spouse