Greek | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Asking where you can find a form
您的【文件】是什么时候签发的?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Asking when a document was issued
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Asking where a document was issued
请问您的身份证件何时过期?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Asking when an ID is expiring
您能帮我填一下这个表格吗?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Asking if someone can help you with filling in the form
请问我要办____ 需要带什么文件?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Asking what documents you need to bring
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Stating what you need to apply for a document
我的【材料】被偷了。
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Stating that one of your documents has been stolen
我在帮____ 填写申请表格。
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
这是机密信息。
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
您能给我一份申请表格的回执吗?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

你叫什么名字?
Πώς σας λένε;
Asking for someone's name
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Asking for someone's place and date of birth
请问您住在哪里?
Πού μένετε;
Asking where someone lives
请问您的地址是什么?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Asking for someone's address
请问您的国籍是什么?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Asking for someone's citizenship
请问您是何时到达【该国】的?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Asking when someone arrived in that country
您能出示一下您的身份证件么?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

我的婚姻状况是____ 。
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Stating what your marital status is
单身
ελεύθερος/η
Marital status
已婚
παντρεμένος/η
Marital status
分居
σε διάσταση
Marital status
离异
χωρισμένος/η
Marital status
同居
συμβίωση
Marital status
民事结婚
σε αστική ένωση
Marital status
未婚伴侣
ανύπαντροι σύντροφοι
Marital status
同居伴侣关系
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Marital status
鳏居
χήρος/χήρα
Marital status
请问您有孩子吗?
έχετε παιδιά;
Asking if someone has children
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
我想要和家人团聚。
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

我想要在这个城市登记入户。
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Stating that you would like to register in the city
请问我应该带什么材料?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Asking what documents you should bring
请问有注册费吗?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Asking if there are any costs of registering
我是来进行住址登记。
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Stating that you are there to register your domicile
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
我想要申请居住证。
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

我想要问一下关于保险的问题。
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Stating that you have some questions about the health insurance
我需要私人的健康保险吗?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Asking if you need private health insurance
请问该保险涵盖哪些方面?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Asking about the insurance coverage
住院费
Τέλη νοσοκομείου
Example of health insurance coverage
专家费
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Example of health insurance coverage
诊疗费
Διαγνωστικές εξετάσεις
Example of health insurance coverage
外科手术
Χειρουργικές επεμβάσεις
Example of health insurance coverage
精神治疗
Ψυχιατρική θεραπεία
Example of health insurance coverage
牙齿治疗
Οδοντιατρικές θεραπείες
Example of health insurance coverage
眼科治疗
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

请问您为什么需要入境签证?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Asking why someone is requesting an entry visa
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Asking if you need a visa to enter a country
我该如何续签我的签证?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Asking how you can extend your visa
为什么我的签证申请被拒绝了?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Asking why your visa application has been rejected
请问我是否可以申请成为永久居民?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

请问我需要更换我的车牌号吗?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
我想要登记我的车辆。
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Stating that you would like to register your vehicle
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Asking if your driving license is valid there
我想要申请临时驾照。
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Applying for a provisional driving license
我想要预约__________。
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Stating that you would like to book your driving license test
理论考试
θεωρητική εξέταση
Type of test
路考
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Type of test
我想要改动驾照上的__________。
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Stating that you would like to change some details on your driving license
地址
διεύθυνση
What you would like to change
名字
όνομα
What you would like to change
照片
φωτογραφία
What you would like to change
我想要给驾照添加更高的级别。
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
我想要延长我的驾照。
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Stating that you would like to renew your driving license
我想要更换一个___________ 驾照。
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Stating that you would like to replace a driving license
丢失
χαμένη
Driving license issue
被偷了
κλεμμένη
Driving license issue
受损
κατεστραμμένη
Driving license issue
我想要申诉我的驾照吊销。
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

我想要申请【国家】国籍。
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Stating that you would like to ask for a citizenship
我在哪里可以注册【语言】考试?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Asking where you can register for a language test
我没有犯罪记录。
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Stating that you have a clean criminal record
我的【语言】达到了等级要求。
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Stating that you have the required level of the language
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
公民身份申请的费用是哪些?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Asking what the fees are for citizenship application
我的配偶是【国家】公民。
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Stating the nationality of your spouse