Polish | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Asking where you can find a form
您的【文件】是什么时候签发的?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Asking when a document was issued
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Asking where a document was issued
请问您的身份证件何时过期?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Asking when an ID is expiring
您能帮我填一下这个表格吗?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Asking if someone can help you with filling in the form
请问我要办____ 需要带什么文件?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Asking what documents you need to bring
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Stating what you need to apply for a document
我的【材料】被偷了。
Mój [dokument] został skradziony.
Stating that one of your documents has been stolen
我在帮____ 填写申请表格。
Składam podanie w imieniu _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
这是机密信息。
Podane informacje są poufne.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
您能给我一份申请表格的回执吗?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

你叫什么名字?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Asking for someone's name
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Asking for someone's place and date of birth
请问您住在哪里?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Asking where someone lives
请问您的地址是什么?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Asking for someone's address
请问您的国籍是什么?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Asking for someone's citizenship
请问您是何时到达【该国】的?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Asking when someone arrived in that country
您能出示一下您的身份证件么?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

我的婚姻状况是____ 。
Mój stan cywilny: _____.
Stating what your marital status is
单身
kawaler/panna
Marital status
已婚
żonaty/zamężna
Marital status
分居
w separacji
Marital status
离异
rozwodnik/rozwódka
Marital status
同居
w konkubinacie
Marital status
民事结婚
w rejestrowanym związku partnerskim
Marital status
未婚伴侣
w związku partnerskim
Marital status
同居伴侣关系
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Marital status
鳏居
wdowiec/wdowa
Marital status
请问您有孩子吗?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Asking if someone has children
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
我想要和家人团聚。
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

我想要在这个城市登记入户。
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Stating that you would like to register in the city
请问我应该带什么材料?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Asking what documents you should bring
请问有注册费吗?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Asking if there are any costs of registering
我是来进行住址登记。
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Stating that you are there to register your domicile
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
我想要申请居住证。
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

我想要问一下关于保险的问题。
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Stating that you have some questions about the health insurance
我需要私人的健康保险吗?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Asking if you need private health insurance
请问该保险涵盖哪些方面?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Asking about the insurance coverage
住院费
Opłaty za pobyt w szpitalu
Example of health insurance coverage
专家费
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Example of health insurance coverage
诊疗费
Badania diagnostyczne
Example of health insurance coverage
外科手术
Zabiegi chirurgiczne
Example of health insurance coverage
精神治疗
Leczenie psychiatryczne
Example of health insurance coverage
牙齿治疗
Leczenie stomatologiczne
Example of health insurance coverage
眼科治疗
Leczenie okulistyczne
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

请问您为什么需要入境签证?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Asking why someone is requesting an entry visa
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Asking if you need a visa to enter a country
我该如何续签我的签证?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Asking how you can extend your visa
为什么我的签证申请被拒绝了?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Asking why your visa application has been rejected
请问我是否可以申请成为永久居民?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

请问我需要更换我的车牌号吗?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
我想要登记我的车辆。
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Stating that you would like to register your vehicle
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Asking if your driving license is valid there
我想要申请临时驾照。
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Applying for a provisional driving license
我想要预约__________。
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Stating that you would like to book your driving license test
理论考试
egzamin teoretyczny
Type of test
路考
egzamin praktyczny
Type of test
我想要改动驾照上的__________。
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Stating that you would like to change some details on your driving license
地址
adres
What you would like to change
名字
nazwisko
What you would like to change
照片
zdjęcie
What you would like to change
我想要给驾照添加更高的级别。
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
我想要延长我的驾照。
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Stating that you would like to renew your driving license
我想要更换一个___________ 驾照。
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Stating that you would like to replace a driving license
丢失
zgubienie (prawa jazdy)
Driving license issue
被偷了
kradzież (prawa jazdy)
Driving license issue
受损
zniszczenie (prawa jazdy)
Driving license issue
我想要申诉我的驾照吊销。
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

我想要申请【国家】国籍。
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Stating that you would like to ask for a citizenship
我在哪里可以注册【语言】考试?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Asking where you can register for a language test
我没有犯罪记录。
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Stating that you have a clean criminal record
我的【语言】达到了等级要求。
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Stating that you have the required level of the language
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
公民身份申请的费用是哪些?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Asking what the fees are for citizenship application
我的配偶是【国家】公民。
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Stating the nationality of your spouse