Swedish | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Asking where you can find a form
您的【文件】是什么时候签发的?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Asking when a document was issued
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Asking where a document was issued
请问您的身份证件何时过期?
När går din legitimation ut?
Asking when an ID is expiring
您能帮我填一下这个表格吗?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Asking if someone can help you with filling in the form
请问我要办____ 需要带什么文件?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Asking what documents you need to bring
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Stating what you need to apply for a document
我的【材料】被偷了。
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Stating that one of your documents has been stolen
我在帮____ 填写申请表格。
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
这是机密信息。
Denna information är konfidentiell.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
您能给我一份申请表格的回执吗?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

你叫什么名字?
Vad heter du?
Asking for someone's name
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Asking for someone's place and date of birth
请问您住在哪里?
Var bor du?
Asking where someone lives
请问您的地址是什么?
Vad är din adress?
Asking for someone's address
请问您的国籍是什么?
Vilken nationalitet tillhör du?
Asking for someone's citizenship
请问您是何时到达【该国】的?
När anlände du till [landet]?
Asking when someone arrived in that country
您能出示一下您的身份证件么?
Kan du visa mig din legitimation?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

我的婚姻状况是____ 。
Min civilstatus är __________.
Stating what your marital status is
单身
singel
Marital status
已婚
gift
Marital status
分居
separerad
Marital status
离异
skild
Marital status
同居
sambo
Marital status
民事结婚
i ett partnerskap
Marital status
未婚伴侣
ogift par
Marital status
同居伴侣关系
i ett partnerskap
Marital status
鳏居
änka
Marital status
请问您有孩子吗?
Har du barn?
Asking if someone has children
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
我想要和家人团聚。
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

我想要在这个城市登记入户。
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Stating that you would like to register in the city
请问我应该带什么材料?
Vilka dokument ska jag ta med?
Asking what documents you should bring
请问有注册费吗?
Kostar det något att registrera sig?
Asking if there are any costs of registering
我是来进行住址登记。
Jag vill registrera min bostad.
Stating that you are there to register your domicile
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
我想要申请居住证。
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

我想要问一下关于保险的问题。
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Stating that you have some questions about the health insurance
我需要私人的健康保险吗?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Asking if you need private health insurance
请问该保险涵盖哪些方面?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Asking about the insurance coverage
住院费
Patientavgifter
Example of health insurance coverage
专家费
Specialistkostnader
Example of health insurance coverage
诊疗费
Diagnostiska prov
Example of health insurance coverage
外科手术
Kirurgiska ingrepp
Example of health insurance coverage
精神治疗
Psykiatrisk behandling
Example of health insurance coverage
牙齿治疗
Tandbehandlingar
Example of health insurance coverage
眼科治疗
Ögonbehandling
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

请问您为什么需要入境签证?
Varför begär du ett inresevisum?
Asking why someone is requesting an entry visa
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Asking if you need a visa to enter a country
我该如何续签我的签证?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Asking how you can extend your visa
为什么我的签证申请被拒绝了?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Asking why your visa application has been rejected
请问我是否可以申请成为永久居民?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

请问我需要更换我的车牌号吗?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
我想要登记我的车辆。
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Stating that you would like to register your vehicle
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Är mitt körkort giltigt här?
Asking if your driving license is valid there
我想要申请临时驾照。
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Applying for a provisional driving license
我想要预约__________。
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Stating that you would like to book your driving license test
理论考试
teoriprov
Type of test
路考
uppkörning
Type of test
我想要改动驾照上的__________。
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Stating that you would like to change some details on your driving license
地址
adressen
What you would like to change
名字
namnet
What you would like to change
照片
bilden
What you would like to change
我想要给驾照添加更高的级别。
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
我想要延长我的驾照。
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Stating that you would like to renew your driving license
我想要更换一个___________ 驾照。
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Stating that you would like to replace a driving license
丢失
borttappat
Driving license issue
被偷了
stulet
Driving license issue
受损
förstört
Driving license issue
我想要申诉我的驾照吊销。
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

我想要申请【国家】国籍。
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Stating that you would like to ask for a citizenship
我在哪里可以注册【语言】考试?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Asking where you can register for a language test
我没有犯罪记录。
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Stating that you have a clean criminal record
我的【语言】达到了等级要求。
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Stating that you have the required level of the language
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
公民身份申请的费用是哪些?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Asking what the fees are for citizenship application
我的配偶是【国家】公民。
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Stating the nationality of your spouse