Chinese | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Asking where you can find a form
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
您的【文件】是什么时候签发的?
Asking when a document was issued
Kde byl váš [dokument] vydaný?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Asking where a document was issued
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
请问您的身份证件何时过期?
Asking when an ID is expiring
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
您能帮我填一下这个表格吗?
Asking if someone can help you with filling in the form
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Asking what documents you need to bring
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Stating what you need to apply for a document
Můj [dokument] byl ukraden.
我的【材料】被偷了。
Stating that one of your documents has been stolen
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
我在帮____ 填写申请表格。
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Tyto informace jsou důvěrné.
这是机密信息。
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Jak se jmenuješ?
你叫什么名字?
Asking for someone's name
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Asking for someone's place and date of birth
Kde bydlíte?
请问您住在哪里?
Asking where someone lives
Jaká je vaše adresa?
请问您的地址是什么?
Asking for someone's address
Jaké je vaše občanství?
请问您的国籍是什么?
Asking for someone's citizenship
Kdy jste přijeli do [country]?
请问您是何时到达【该国】的?
Asking when someone arrived in that country
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
您能出示一下您的身份证件么?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Můj rodinný stav je ___________.
我的婚姻状况是____ 。
Stating what your marital status is
svobodný/á
单身
Marital status
ženatý/vdaná
已婚
Marital status
odděleni
分居
Marital status
rozvedený/rozvedená
离异
Marital status
žijící ve společné domácnosti
同居
Marital status
v registrovaném partnerství
民事结婚
Marital status
nesezdaní partneři
未婚伴侣
Marital status
v domácím partnerství
同居伴侣关系
Marital status
vdovec/vdova
鳏居
Marital status
Máte děti?
请问您有孩子吗?
Asking if someone has children
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
我想要和家人团聚。
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
我想要在这个城市登记入户。
Stating that you would like to register in the city
Jaké dokumenty si mám přinést?
请问我应该带什么材料?
Asking what documents you should bring
Je registrace zpoplatněná?
请问有注册费吗?
Asking if there are any costs of registering
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
我是来进行住址登记。
Stating that you are there to register your domicile
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
我想要申请居住证。
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
我想要问一下关于保险的问题。
Stating that you have some questions about the health insurance
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
我需要私人的健康保险吗?
Asking if you need private health insurance
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
请问该保险涵盖哪些方面?
Asking about the insurance coverage
Poplatky za pobyt v nemocnici
住院费
Example of health insurance coverage
Poplatky za konsultace se specialisty
专家费
Example of health insurance coverage
Diagnostické testy
诊疗费
Example of health insurance coverage
Chirurgické zákroky
外科手术
Example of health insurance coverage
Psychiatrická léčba
精神治疗
Example of health insurance coverage
Zubní ošetření
牙齿治疗
Example of health insurance coverage
Oční ošetření
眼科治疗
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
请问您为什么需要入境签证?
Asking why someone is requesting an entry visa
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Asking if you need a visa to enter a country
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
我该如何续签我的签证?
Asking how you can extend your visa
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Asking why your visa application has been rejected
Mohu žádat o trvalý pobyt?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Musím změnit svou registrační značku?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
我想要登记我的车辆。
Stating that you would like to register your vehicle
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Asking if your driving license is valid there
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
我想要申请临时驾照。
Applying for a provisional driving license
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
我想要预约__________。
Stating that you would like to book your driving license test
Teoretický test
理论考试
Type of test
Praktický test
路考
Type of test
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
我想要改动驾照上的__________。
Stating that you would like to change some details on your driving license
adresu
地址
What you would like to change
jméno
名字
What you would like to change
fotografii
照片
What you would like to change
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
我想要给驾照添加更高的级别。
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
我想要延长我的驾照。
Stating that you would like to renew your driving license
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
我想要更换一个___________ 驾照。
Stating that you would like to replace a driving license
ztracený
丢失
Driving license issue
ukradený
被偷了
Driving license issue
zničený
受损
Driving license issue
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
我想要申诉我的驾照吊销。
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
我想要申请【国家】国籍。
Stating that you would like to ask for a citizenship
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Asking where you can register for a language test
Mám čistý trestní rejstřík.
我没有犯罪记录。
Stating that you have a clean criminal record
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
我的【语言】达到了等级要求。
Stating that you have the required level of the language
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Kolik stojí podat žádost o občanství?
公民身份申请的费用是哪些?
Asking what the fees are for citizenship application
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
我的配偶是【国家】公民。
Stating the nationality of your spouse