Danish | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Asking where you can find a form
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Asking when a document was issued
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Asking where a document was issued
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Hvornår udløber dit ID?
Asking when an ID is expiring
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Asking if someone can help you with filling in the form
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Asking what documents you need to bring
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Stating what you need to apply for a document
Můj [dokument] byl ukraden.
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Stating that one of your documents has been stolen
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Tyto informace jsou důvěrné.
Informationerne er fortrolige.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Jak se jmenuješ?
Hvad hedder du?
Asking for someone's name
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Hvor og hvornår er du født?
Asking for someone's place and date of birth
Kde bydlíte?
Hvor bor du?
Asking where someone lives
Jaká je vaše adresa?
Hvad er din adresse?
Asking for someone's address
Jaké je vaše občanství?
Hvad er dit statsborgerskab?
Asking for someone's citizenship
Kdy jste přijeli do [country]?
Hvornår ankom du til [land]?
Asking when someone arrived in that country
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Må jeg se dit ID?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Můj rodinný stav je ___________.
Jeg er ___________.
Stating what your marital status is
svobodný/á
single
Marital status
ženatý/vdaná
gift
Marital status
odděleni
separeret
Marital status
rozvedený/rozvedená
fraskilt
Marital status
žijící ve společné domácnosti
samlevende
Marital status
v registrovaném partnerství
i et indregistreret parforhold
Marital status
nesezdaní partneři
ugifte partnere
Marital status
v domácím partnerství
i et indenlandsk parforhold
Marital status
vdovec/vdova
enke
Marital status
Máte děti?
Har du børn?
Asking if someone has children
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Jeg vil gerne registreres i byen
Stating that you would like to register in the city
Jaké dokumenty si mám přinést?
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Asking what documents you should bring
Je registrace zpoplatněná?
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Asking if there are any costs of registering
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Stating that you are there to register your domicile
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Stating that you have some questions about the health insurance
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Asking if you need private health insurance
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Asking about the insurance coverage
Poplatky za pobyt v nemocnici
Hospitalsgebyrer
Example of health insurance coverage
Poplatky za konsultace se specialisty
Speciallægegebyrer
Example of health insurance coverage
Diagnostické testy
Diagnosetests
Example of health insurance coverage
Chirurgické zákroky
Kirurgiske indgreb
Example of health insurance coverage
Psychiatrická léčba
Psykiatrisk behandling
Example of health insurance coverage
Zubní ošetření
Tandbehandlinger
Example of health insurance coverage
Oční ošetření
Øjenbehandlinger
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Asking why someone is requesting an entry visa
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Asking if you need a visa to enter a country
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Asking how you can extend your visa
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Asking why your visa application has been rejected
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Musím změnit svou registrační značku?
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Stating that you would like to register your vehicle
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Er mit kørekort gyldigt her?
Asking if your driving license is valid there
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Applying for a provisional driving license
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Stating that you would like to book your driving license test
Teoretický test
teoritest
Type of test
Praktický test
køreprøve
Type of test
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Stating that you would like to change some details on your driving license
adresu
adressen
What you would like to change
jméno
navnet
What you would like to change
fotografii
billedet
What you would like to change
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Stating that you would like to renew your driving license
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Stating that you would like to replace a driving license
ztracený
mistet
Driving license issue
ukradený
stjålet
Driving license issue
zničený
beskadiget
Driving license issue
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Asking where you can register for a language test
Mám čistý trestní rejstřík.
Jeg har en ren straffeattest
Stating that you have a clean criminal record
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Stating that you have the required level of the language
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Asking what the fees are for citizenship application
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Stating the nationality of your spouse