Finnish | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Asking where you can find a form
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Asking when a document was issued
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Asking where a document was issued
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Asking when an ID is expiring
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Asking if someone can help you with filling in the form
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Asking what documents you need to bring
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Stating what you need to apply for a document
Můj [dokument] byl ukraden.
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Stating that one of your documents has been stolen
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Tyto informace jsou důvěrné.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Jak se jmenuješ?
Mikä sinun nimesi on?
Asking for someone's name
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Asking for someone's place and date of birth
Kde bydlíte?
Missä sinä asut?
Asking where someone lives
Jaká je vaše adresa?
Mikä sinun osoitteesi on?
Asking for someone's address
Jaké je vaše občanství?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Asking for someone's citizenship
Kdy jste přijeli do [country]?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Asking when someone arrived in that country
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Můj rodinný stav je ___________.
Minä olen _________.
Stating what your marital status is
svobodný/á
naimaton
Marital status
ženatý/vdaná
naimisissa
Marital status
odděleni
asumuserossa
Marital status
rozvedený/rozvedená
eronnut
Marital status
žijící ve společné domácnosti
avoliitossa
Marital status
v registrovaném partnerství
rekisteröidyssä parisuhteessa
Marital status
nesezdaní partneři
parisuhteessa
Marital status
v domácím partnerství
avoliitossa
Marital status
vdovec/vdova
leski
Marital status
Máte děti?
Onko sinulla lapsia?
Asking if someone has children
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Stating that you would like to register in the city
Jaké dokumenty si mám přinést?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Asking what documents you should bring
Je registrace zpoplatněná?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Asking if there are any costs of registering
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Stating that you are there to register your domicile
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Stating that you have some questions about the health insurance
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Asking if you need private health insurance
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Mitä vakuutus kattaa?
Asking about the insurance coverage
Poplatky za pobyt v nemocnici
Sairaalakulut
Example of health insurance coverage
Poplatky za konsultace se specialisty
Erikoislääkärikustannukset
Example of health insurance coverage
Diagnostické testy
Diagnostinen tutkimus
Example of health insurance coverage
Chirurgické zákroky
Kirurgiset toimenpiteet
Example of health insurance coverage
Psychiatrická léčba
Psykiatrinen hoito
Example of health insurance coverage
Zubní ošetření
Hammashoito
Example of health insurance coverage
Oční ošetření
Silmähoito
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Asking why someone is requesting an entry visa
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Asking if you need a visa to enter a country
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Asking how you can extend your visa
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Asking why your visa application has been rejected
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Musím změnit svou registrační značku?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Stating that you would like to register your vehicle
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Asking if your driving license is valid there
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Applying for a provisional driving license
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Haluaisin suorittaa ________.
Stating that you would like to book your driving license test
Teoretický test
teoriakokeen
Type of test
Praktický test
inssiajon
Type of test
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Stating that you would like to change some details on your driving license
adresu
osoitetta
What you would like to change
jméno
nimeä
What you would like to change
fotografii
kuvaa
What you would like to change
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Stating that you would like to renew your driving license
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Stating that you would like to replace a driving license
ztracený
kadonneen
Driving license issue
ukradený
varastetun
Driving license issue
zničený
vaurioituneen
Driving license issue
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Asking where you can register for a language test
Mám čistý trestní rejstřík.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Stating that you have a clean criminal record
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Stating that you have the required level of the language
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Asking what the fees are for citizenship application
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Stating the nationality of your spouse