Greek | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Asking where you can find a form
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Asking when a document was issued
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Asking where a document was issued
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Asking when an ID is expiring
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Asking if someone can help you with filling in the form
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Asking what documents you need to bring
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Stating what you need to apply for a document
Můj [dokument] byl ukraden.
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Stating that one of your documents has been stolen
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Tyto informace jsou důvěrné.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Jak se jmenuješ?
Πώς σας λένε;
Asking for someone's name
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Asking for someone's place and date of birth
Kde bydlíte?
Πού μένετε;
Asking where someone lives
Jaká je vaše adresa?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Asking for someone's address
Jaké je vaše občanství?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Asking for someone's citizenship
Kdy jste přijeli do [country]?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Asking when someone arrived in that country
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Můj rodinný stav je ___________.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Stating what your marital status is
svobodný/á
ελεύθερος/η
Marital status
ženatý/vdaná
παντρεμένος/η
Marital status
odděleni
σε διάσταση
Marital status
rozvedený/rozvedená
χωρισμένος/η
Marital status
žijící ve společné domácnosti
συμβίωση
Marital status
v registrovaném partnerství
σε αστική ένωση
Marital status
nesezdaní partneři
ανύπαντροι σύντροφοι
Marital status
v domácím partnerství
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Marital status
vdovec/vdova
χήρος/χήρα
Marital status
Máte děti?
έχετε παιδιά;
Asking if someone has children
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Stating that you would like to register in the city
Jaké dokumenty si mám přinést?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Asking what documents you should bring
Je registrace zpoplatněná?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Asking if there are any costs of registering
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Stating that you are there to register your domicile
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Stating that you have some questions about the health insurance
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Asking if you need private health insurance
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Asking about the insurance coverage
Poplatky za pobyt v nemocnici
Τέλη νοσοκομείου
Example of health insurance coverage
Poplatky za konsultace se specialisty
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Example of health insurance coverage
Diagnostické testy
Διαγνωστικές εξετάσεις
Example of health insurance coverage
Chirurgické zákroky
Χειρουργικές επεμβάσεις
Example of health insurance coverage
Psychiatrická léčba
Ψυχιατρική θεραπεία
Example of health insurance coverage
Zubní ošetření
Οδοντιατρικές θεραπείες
Example of health insurance coverage
Oční ošetření
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Asking why someone is requesting an entry visa
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Asking if you need a visa to enter a country
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Asking how you can extend your visa
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Asking why your visa application has been rejected
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Musím změnit svou registrační značku?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Stating that you would like to register your vehicle
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Asking if your driving license is valid there
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Applying for a provisional driving license
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Stating that you would like to book your driving license test
Teoretický test
θεωρητική εξέταση
Type of test
Praktický test
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Type of test
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Stating that you would like to change some details on your driving license
adresu
διεύθυνση
What you would like to change
jméno
όνομα
What you would like to change
fotografii
φωτογραφία
What you would like to change
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Stating that you would like to renew your driving license
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Stating that you would like to replace a driving license
ztracený
χαμένη
Driving license issue
ukradený
κλεμμένη
Driving license issue
zničený
κατεστραμμένη
Driving license issue
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Asking where you can register for a language test
Mám čistý trestní rejstřík.
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Stating that you have a clean criminal record
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Stating that you have the required level of the language
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Asking what the fees are for citizenship application
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Stating the nationality of your spouse