Hungarian | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Hol találom a ____űrlapot?
Asking where you can find a form
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Asking when a document was issued
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Asking where a document was issued
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Asking when an ID is expiring
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Asking if someone can help you with filling in the form
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Asking what documents you need to bring
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Stating what you need to apply for a document
Můj [dokument] byl ukraden.
Ellopták a [dokumentumomat].
Stating that one of your documents has been stolen
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Tyto informace jsou důvěrné.
Az információ bizalmas.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Jak se jmenuješ?
Hogy hívják?
Asking for someone's name
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Mikor és hol született?
Asking for someone's place and date of birth
Kde bydlíte?
Hol lakik?
Asking where someone lives
Jaká je vaše adresa?
Mi a címe?
Asking for someone's address
Jaké je vaše občanství?
Mi az állampolgársága?
Asking for someone's citizenship
Kdy jste přijeli do [country]?
Mikor érkezett [országba]?
Asking when someone arrived in that country
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Můj rodinný stav je ___________.
A családi állapotom ___________.
Stating what your marital status is
svobodný/á
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Marital status
ženatý/vdaná
házas
Marital status
odděleni
külön él a házastársától
Marital status
rozvedený/rozvedená
elvált
Marital status
žijící ve společné domácnosti
élettársi kapcsolatban van
Marital status
v registrovaném partnerství
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Marital status
nesezdaní partneři
élettársi kapcsolatban van
Marital status
v domácím partnerství
élettársi kapcsolatban van
Marital status
vdovec/vdova
özvegy
Marital status
Máte děti?
Vannak gyermekei?
Asking if someone has children
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Élnek önnel eltartottak?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Szeretnék regisztrálni.
Stating that you would like to register in the city
Jaké dokumenty si mám přinést?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Asking what documents you should bring
Je registrace zpoplatněná?
Van regisztrációs díj?
Asking if there are any costs of registering
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Stating that you are there to register your domicile
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Stating that you have some questions about the health insurance
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Asking if you need private health insurance
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Mit fedez a biztosítás?
Asking about the insurance coverage
Poplatky za pobyt v nemocnici
Kórházi költségek
Example of health insurance coverage
Poplatky za konsultace se specialisty
Szakorvos
Example of health insurance coverage
Diagnostické testy
Diagnosztikai vizsgálatok
Example of health insurance coverage
Chirurgické zákroky
Műtéti beavatkozás
Example of health insurance coverage
Psychiatrická léčba
Pszichiátriai kezelés
Example of health insurance coverage
Zubní ošetření
Fogorvosi kezelés
Example of health insurance coverage
Oční ošetření
Szemészeti kezelés
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Asking why someone is requesting an entry visa
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Asking if you need a visa to enter a country
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Asking how you can extend your visa
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Asking why your visa application has been rejected
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Musím změnit svou registrační značku?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Stating that you would like to register your vehicle
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Érvényes itt a jogosítványom?
Asking if your driving license is valid there
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Applying for a provisional driving license
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Stating that you would like to book your driving license test
Teoretický test
elméleti vizsga
Type of test
Praktický test
gyakorlati vizsga
Type of test
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Stating that you would like to change some details on your driving license
adresu
cím
What you would like to change
jméno
név
What you would like to change
fotografii
fénykép
What you would like to change
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Stating that you would like to renew your driving license
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Stating that you would like to replace a driving license
ztracený
elveszett
Driving license issue
ukradený
ellopott
Driving license issue
zničený
sérült
Driving license issue
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Asking where you can register for a language test
Mám čistý trestní rejstřík.
Büntetlen előéletű vagyok.
Stating that you have a clean criminal record
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Stating that you have the required level of the language
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Asking what the fees are for citizenship application
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Stating the nationality of your spouse