Korean | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Asking where you can find a form
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Asking when a document was issued
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Asking where a document was issued
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Asking when an ID is expiring
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Asking if someone can help you with filling in the form
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Asking what documents you need to bring
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Stating what you need to apply for a document
Můj [dokument] byl ukraden.
Stating that one of your documents has been stolen
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Tyto informace jsou důvěrné.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Jak se jmenuješ?
Asking for someone's name
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Asking for someone's place and date of birth
Kde bydlíte?
Asking where someone lives
Jaká je vaše adresa?
Asking for someone's address
Jaké je vaše občanství?
Asking for someone's citizenship
Kdy jste přijeli do [country]?
Asking when someone arrived in that country
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Můj rodinný stav je ___________.
Stating what your marital status is
svobodný/á
Marital status
ženatý/vdaná
Marital status
odděleni
Marital status
rozvedený/rozvedená
Marital status
žijící ve společné domácnosti
Marital status
v registrovaném partnerství
Marital status
nesezdaní partneři
Marital status
v domácím partnerství
Marital status
vdovec/vdova
Marital status
Máte děti?
Asking if someone has children
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Stating that you would like to register in the city
Jaké dokumenty si mám přinést?
Asking what documents you should bring
Je registrace zpoplatněná?
Asking if there are any costs of registering
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Stating that you are there to register your domicile
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Stating that you have some questions about the health insurance
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Asking if you need private health insurance
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Asking about the insurance coverage
Poplatky za pobyt v nemocnici
Example of health insurance coverage
Poplatky za konsultace se specialisty
Example of health insurance coverage
Diagnostické testy
Example of health insurance coverage
Chirurgické zákroky
Example of health insurance coverage
Psychiatrická léčba
Example of health insurance coverage
Zubní ošetření
Example of health insurance coverage
Oční ošetření
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Asking why someone is requesting an entry visa
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Asking if you need a visa to enter a country
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Asking how you can extend your visa
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Asking why your visa application has been rejected
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Musím změnit svou registrační značku?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Stating that you would like to register your vehicle
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Asking if your driving license is valid there
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Applying for a provisional driving license
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Stating that you would like to book your driving license test
Teoretický test
Type of test
Praktický test
Type of test
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Stating that you would like to change some details on your driving license
adresu
What you would like to change
jméno
What you would like to change
fotografii
What you would like to change
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Stating that you would like to renew your driving license
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Stating that you would like to replace a driving license
ztracený
Driving license issue
ukradený
Driving license issue
zničený
Driving license issue
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Asking where you can register for a language test
Mám čistý trestní rejstřík.
Stating that you have a clean criminal record
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Stating that you have the required level of the language
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Asking what the fees are for citizenship application
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Stating the nationality of your spouse