Polish | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Asking where you can find a form
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Asking when a document was issued
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Asking where a document was issued
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Asking when an ID is expiring
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Asking if someone can help you with filling in the form
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Asking what documents you need to bring
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Stating what you need to apply for a document
Můj [dokument] byl ukraden.
Mój [dokument] został skradziony.
Stating that one of your documents has been stolen
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Składam podanie w imieniu _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Tyto informace jsou důvěrné.
Podane informacje są poufne.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Jak se jmenuješ?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Asking for someone's name
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Asking for someone's place and date of birth
Kde bydlíte?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Asking where someone lives
Jaká je vaše adresa?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Asking for someone's address
Jaké je vaše občanství?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Asking for someone's citizenship
Kdy jste přijeli do [country]?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Asking when someone arrived in that country
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Můj rodinný stav je ___________.
Mój stan cywilny: _____.
Stating what your marital status is
svobodný/á
kawaler/panna
Marital status
ženatý/vdaná
żonaty/zamężna
Marital status
odděleni
w separacji
Marital status
rozvedený/rozvedená
rozwodnik/rozwódka
Marital status
žijící ve společné domácnosti
w konkubinacie
Marital status
v registrovaném partnerství
w rejestrowanym związku partnerskim
Marital status
nesezdaní partneři
w związku partnerskim
Marital status
v domácím partnerství
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Marital status
vdovec/vdova
wdowiec/wdowa
Marital status
Máte děti?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Asking if someone has children
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Stating that you would like to register in the city
Jaké dokumenty si mám přinést?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Asking what documents you should bring
Je registrace zpoplatněná?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Asking if there are any costs of registering
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Stating that you are there to register your domicile
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Stating that you have some questions about the health insurance
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Asking if you need private health insurance
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Asking about the insurance coverage
Poplatky za pobyt v nemocnici
Opłaty za pobyt w szpitalu
Example of health insurance coverage
Poplatky za konsultace se specialisty
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Example of health insurance coverage
Diagnostické testy
Badania diagnostyczne
Example of health insurance coverage
Chirurgické zákroky
Zabiegi chirurgiczne
Example of health insurance coverage
Psychiatrická léčba
Leczenie psychiatryczne
Example of health insurance coverage
Zubní ošetření
Leczenie stomatologiczne
Example of health insurance coverage
Oční ošetření
Leczenie okulistyczne
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Asking why someone is requesting an entry visa
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Asking if you need a visa to enter a country
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Asking how you can extend your visa
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Asking why your visa application has been rejected
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Musím změnit svou registrační značku?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Stating that you would like to register your vehicle
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Asking if your driving license is valid there
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Applying for a provisional driving license
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Stating that you would like to book your driving license test
Teoretický test
egzamin teoretyczny
Type of test
Praktický test
egzamin praktyczny
Type of test
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Stating that you would like to change some details on your driving license
adresu
adres
What you would like to change
jméno
nazwisko
What you would like to change
fotografii
zdjęcie
What you would like to change
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Stating that you would like to renew your driving license
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Stating that you would like to replace a driving license
ztracený
zgubienie (prawa jazdy)
Driving license issue
ukradený
kradzież (prawa jazdy)
Driving license issue
zničený
zniszczenie (prawa jazdy)
Driving license issue
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Stating that you would like to ask for a citizenship
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Asking where you can register for a language test
Mám čistý trestní rejstřík.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Stating that you have a clean criminal record
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Stating that you have the required level of the language
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Asking what the fees are for citizenship application
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Stating the nationality of your spouse