Portuguese | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Asking where you can find a form
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Asking when a document was issued
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Asking where a document was issued
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Asking when an ID is expiring
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Asking if someone can help you with filling in the form
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Asking what documents you need to bring
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Stating what you need to apply for a document
Můj [dokument] byl ukraden.
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Stating that one of your documents has been stolen
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Tyto informace jsou důvěrné.
A informação é confidencial.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Jak se jmenuješ?
Qual é o seu nome?
Asking for someone's name
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Asking for someone's place and date of birth
Kde bydlíte?
Onde você mora?
Asking where someone lives
Jaká je vaše adresa?
Qual é o seu endereço?
Asking for someone's address
Jaké je vaše občanství?
Qual é a sua cidadania?
Asking for someone's citizenship
Kdy jste přijeli do [country]?
Quando você chegou em [país]?
Asking when someone arrived in that country
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Můj rodinný stav je ___________.
Meu estado civil é ___________.
Stating what your marital status is
svobodný/á
solteiro(a)
Marital status
ženatý/vdaná
casado(a)
Marital status
odděleni
separado(a)
Marital status
rozvedený/rozvedená
divorciado(a)
Marital status
žijící ve společné domácnosti
coabitação
Marital status
v registrovaném partnerství
em uma união civil
Marital status
nesezdaní partneři
companheiros/união estável
Marital status
v domácím partnerství
parceria doméstica
Marital status
vdovec/vdova
viúvo(a)
Marital status
Máte děti?
Você tem filhos?
Asking if someone has children
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Você tem dependentes morando com você?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Gostaria de reencontrar minha família.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Stating that you would like to register in the city
Jaké dokumenty si mám přinést?
Que documentos devo trazer?
Asking what documents you should bring
Je registrace zpoplatněná?
Existem taxas de registro?
Asking if there are any costs of registering
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Estou aqui para o registro de domicílio.
Stating that you are there to register your domicile
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Stating that you have some questions about the health insurance
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Preciso de seguro de saúde privado?
Asking if you need private health insurance
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Asking about the insurance coverage
Poplatky za pobyt v nemocnici
Taxas hospitalares
Example of health insurance coverage
Poplatky za konsultace se specialisty
Taxas de especialistas
Example of health insurance coverage
Diagnostické testy
Testes de diagnóstico
Example of health insurance coverage
Chirurgické zákroky
Procedimentos cirúrgicos
Example of health insurance coverage
Psychiatrická léčba
Tratamento psiquiátrico
Example of health insurance coverage
Zubní ošetření
Tratamentos dentários
Example of health insurance coverage
Oční ošetření
Tratamento oftalmológico
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Por que você está requisitando um visto?
Asking why someone is requesting an entry visa
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Asking if you need a visa to enter a country
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Como posso extender meu visto?
Asking how you can extend your visa
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Por que minha requisição de visto foi negada?
Asking why your visa application has been rejected
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Musím změnit svou registrační značku?
Tenho que mudar a placa do meu carro?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Gostaria de registrar meu veículo.
Stating that you would like to register your vehicle
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Asking if your driving license is valid there
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Applying for a provisional driving license
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Gostaria de marcar minha __________.
Stating that you would like to book your driving license test
Teoretický test
prova teórica
Type of test
Praktický test
prova prática de direção
Type of test
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Stating that you would like to change some details on your driving license
adresu
endereço
What you would like to change
jméno
nome
What you would like to change
fotografii
foto
What you would like to change
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Stating that you would like to renew your driving license
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Stating that you would like to replace a driving license
ztracený
perdida
Driving license issue
ukradený
roubada
Driving license issue
zničený
danificada
Driving license issue
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Stating that you would like to ask for a citizenship
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Asking where you can register for a language test
Mám čistý trestní rejstřík.
Eu não tenho antecedentes criminais.
Stating that you have a clean criminal record
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Stating that you have the required level of the language
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Asking what the fees are for citizenship application
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Stating the nationality of your spouse