Romanian | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Asking where you can find a form
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Când a fost emis [documentul]?
Asking when a document was issued
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Unde a fost emis [documentul]?
Asking where a document was issued
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Când îți expiră ID-ul?
Asking when an ID is expiring
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Asking if someone can help you with filling in the form
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Asking what documents you need to bring
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Stating what you need to apply for a document
Můj [dokument] byl ukraden.
Mi s-a furat [documentul].
Stating that one of your documents has been stolen
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Tyto informace jsou důvěrné.
Informația este confidențială.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Jak se jmenuješ?
Cum vă cheamă?
Asking for someone's name
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Asking for someone's place and date of birth
Kde bydlíte?
Unde locuiți?
Asking where someone lives
Jaká je vaše adresa?
Care este adresa dumneavoastră?
Asking for someone's address
Jaké je vaše občanství?
Ce cetățenie aveți?
Asking for someone's citizenship
Kdy jste přijeli do [country]?
Când ați ajuns în [țara]?
Asking when someone arrived in that country
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Můj rodinný stav je ___________.
Starea mea civilă este ___________.
Stating what your marital status is
svobodný/á
Singur
Marital status
ženatý/vdaná
Căsătorit/ă
Marital status
odděleni
separat/ă
Marital status
rozvedený/rozvedená
divorțat/ă
Marital status
žijící ve společné domácnosti
concobinaj
Marital status
v registrovaném partnerství
într-o uniune civilă
Marital status
nesezdaní partneři
necăsătorit/ă
Marital status
v domácím partnerství
partener/ă de viață
Marital status
vdovec/vdova
văduv/ă
Marital status
Máte děti?
Aveți copii?
Asking if someone has children
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Stating that you would like to register in the city
Jaké dokumenty si mám přinést?
Ce documente trebuie să aduc?
Asking what documents you should bring
Je registrace zpoplatněná?
Există vreo taxă de înregistrare?
Asking if there are any costs of registering
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Stating that you are there to register your domicile
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Stating that you have some questions about the health insurance
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Asking if you need private health insurance
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Asking about the insurance coverage
Poplatky za pobyt v nemocnici
Taxe pentru spitalizare
Example of health insurance coverage
Poplatky za konsultace se specialisty
Onorarii ale medicilor specialiști
Example of health insurance coverage
Diagnostické testy
Test de diagnosticare
Example of health insurance coverage
Chirurgické zákroky
Intervenții chirurgicale
Example of health insurance coverage
Psychiatrická léčba
Tratament psihiatric
Example of health insurance coverage
Zubní ošetření
Tratamente dentare
Example of health insurance coverage
Oční ošetření
Tratamente oftalmologice
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
De ce solicitați o viză de intrare?
Asking why someone is requesting an entry visa
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Asking if you need a visa to enter a country
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Cum îmi pot extinde viza?
Asking how you can extend your visa
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Asking why your visa application has been rejected
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Musím změnit svou registrační značku?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Stating that you would like to register your vehicle
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Asking if your driving license is valid there
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Applying for a provisional driving license
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Stating that you would like to book your driving license test
Teoretický test
testul teoretic
Type of test
Praktický test
examenul practic
Type of test
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Stating that you would like to change some details on your driving license
adresu
Adresa
What you would like to change
jméno
nume
What you would like to change
fotografii
fotografia
What you would like to change
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Stating that you would like to renew your driving license
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Stating that you would like to replace a driving license
ztracený
pierdut
Driving license issue
ukradený
furat
Driving license issue
zničený
distrus
Driving license issue
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Asking where you can register for a language test
Mám čistý trestní rejstřík.
Nu am antecedente penale.
Stating that you have a clean criminal record
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Am nivelul necesar de [limbă].
Stating that you have the required level of the language
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Asking what the fees are for citizenship application
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Partenerul meu este __________.
Stating the nationality of your spouse