Russian | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Где я могу найти форму для ____ ?
Asking where you can find a form
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Когда был выдан ваш документ?
Asking when a document was issued
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Где был выдан ваш [документ] ?
Asking where a document was issued
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Когда истекает срок вашего паспорта?
Asking when an ID is expiring
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Asking if someone can help you with filling in the form
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Какие документы мне нужно принести для_______?
Asking what documents you need to bring
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Stating what you need to apply for a document
Můj [dokument] byl ukraden.
Мой [документ] украли.
Stating that one of your documents has been stolen
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Я заполняю это заявление от лица______.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Tyto informace jsou důvěrné.
Информация конфиденциальна.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Jak se jmenuješ?
Как вас зовут?
Asking for someone's name
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Asking for someone's place and date of birth
Kde bydlíte?
Где вы живете?
Asking where someone lives
Jaká je vaše adresa?
Каков ваш адрес?
Asking for someone's address
Jaké je vaše občanství?
Какое у вас гражданство?
Asking for someone's citizenship
Kdy jste přijeli do [country]?
Когда вы въехали в страну?
Asking when someone arrived in that country
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Můj rodinný stav je ___________.
Мое семейное положение -_______.
Stating what your marital status is
svobodný/á
холост
Marital status
ženatý/vdaná
Женат/замужем
Marital status
odděleni
Разведен/а
Marital status
rozvedený/rozvedená
Разведен/а
Marital status
žijící ve společné domácnosti
в сожительстве
Marital status
v registrovaném partnerství
в гражданском браке
Marital status
nesezdaní partneři
Не женатая пара
Marital status
v domácím partnerství
в домашнем партнерстве
Marital status
vdovec/vdova
вдовец/вдова
Marital status
Máte děti?
У вас есть дети?
Asking if someone has children
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Stating that you would like to register in the city
Jaké dokumenty si mám přinést?
Какие документы мне нужно принести?
Asking what documents you should bring
Je registrace zpoplatněná?
Мне нужно платить за регистрацию?
Asking if there are any costs of registering
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Stating that you are there to register your domicile
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Stating that you have some questions about the health insurance
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Мне нужна частная медицинская страховка?
Asking if you need private health insurance
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Что покрывает медицинская страховка?
Asking about the insurance coverage
Poplatky za pobyt v nemocnici
Больничные платы
Example of health insurance coverage
Poplatky za konsultace se specialisty
Платы специалистам
Example of health insurance coverage
Diagnostické testy
Диагностические проверки
Example of health insurance coverage
Chirurgické zákroky
Хирургические процедуры
Example of health insurance coverage
Psychiatrická léčba
Психиатрическое лечение
Example of health insurance coverage
Zubní ošetření
Лечение зубов
Example of health insurance coverage
Oční ošetření
Офтальмологическое лечение
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Asking why someone is requesting an entry visa
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Asking if you need a visa to enter a country
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Как я могу продлить мою визу?
Asking how you can extend your visa
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Почему мое заявление на визу отклонено?
Asking why your visa application has been rejected
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Musím změnit svou registrační značku?
Мне нужно менять номер своей машины?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Stating that you would like to register your vehicle
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Мои водительские права здесь действуют?
Asking if your driving license is valid there
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Applying for a provisional driving license
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Stating that you would like to book your driving license test
Teoretický test
Теоретический тест
Type of test
Praktický test
Тест на вождение
Type of test
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Stating that you would like to change some details on your driving license
adresu
адрес
What you would like to change
jméno
имя
What you would like to change
fotografii
фотография
What you would like to change
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Stating that you would like to renew your driving license
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Stating that you would like to replace a driving license
ztracený
потеряно
Driving license issue
ukradený
украдено
Driving license issue
zničený
повреждено
Driving license issue
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Asking where you can register for a language test
Mám čistý trestní rejstřík.
У меня нет судимостей
Stating that you have a clean criminal record
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Stating that you have the required level of the language
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Asking what the fees are for citizenship application
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Stating the nationality of your spouse