Swedish | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Asking where you can find a form
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Asking when a document was issued
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Asking where a document was issued
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
När går din legitimation ut?
Asking when an ID is expiring
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Asking if someone can help you with filling in the form
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Asking what documents you need to bring
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Stating what you need to apply for a document
Můj [dokument] byl ukraden.
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Stating that one of your documents has been stolen
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Tyto informace jsou důvěrné.
Denna information är konfidentiell.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Jak se jmenuješ?
Vad heter du?
Asking for someone's name
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Asking for someone's place and date of birth
Kde bydlíte?
Var bor du?
Asking where someone lives
Jaká je vaše adresa?
Vad är din adress?
Asking for someone's address
Jaké je vaše občanství?
Vilken nationalitet tillhör du?
Asking for someone's citizenship
Kdy jste přijeli do [country]?
När anlände du till [landet]?
Asking when someone arrived in that country
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Kan du visa mig din legitimation?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Můj rodinný stav je ___________.
Min civilstatus är __________.
Stating what your marital status is
svobodný/á
singel
Marital status
ženatý/vdaná
gift
Marital status
odděleni
separerad
Marital status
rozvedený/rozvedená
skild
Marital status
žijící ve společné domácnosti
sambo
Marital status
v registrovaném partnerství
i ett partnerskap
Marital status
nesezdaní partneři
ogift par
Marital status
v domácím partnerství
i ett partnerskap
Marital status
vdovec/vdova
änka
Marital status
Máte děti?
Har du barn?
Asking if someone has children
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Stating that you would like to register in the city
Jaké dokumenty si mám přinést?
Vilka dokument ska jag ta med?
Asking what documents you should bring
Je registrace zpoplatněná?
Kostar det något att registrera sig?
Asking if there are any costs of registering
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Jag vill registrera min bostad.
Stating that you are there to register your domicile
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Stating that you have some questions about the health insurance
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Asking if you need private health insurance
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Asking about the insurance coverage
Poplatky za pobyt v nemocnici
Patientavgifter
Example of health insurance coverage
Poplatky za konsultace se specialisty
Specialistkostnader
Example of health insurance coverage
Diagnostické testy
Diagnostiska prov
Example of health insurance coverage
Chirurgické zákroky
Kirurgiska ingrepp
Example of health insurance coverage
Psychiatrická léčba
Psykiatrisk behandling
Example of health insurance coverage
Zubní ošetření
Tandbehandlingar
Example of health insurance coverage
Oční ošetření
Ögonbehandling
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Varför begär du ett inresevisum?
Asking why someone is requesting an entry visa
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Asking if you need a visa to enter a country
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Asking how you can extend your visa
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Asking why your visa application has been rejected
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Musím změnit svou registrační značku?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Stating that you would like to register your vehicle
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Är mitt körkort giltigt här?
Asking if your driving license is valid there
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Applying for a provisional driving license
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Stating that you would like to book your driving license test
Teoretický test
teoriprov
Type of test
Praktický test
uppkörning
Type of test
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Stating that you would like to change some details on your driving license
adresu
adressen
What you would like to change
jméno
namnet
What you would like to change
fotografii
bilden
What you would like to change
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Stating that you would like to renew your driving license
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Stating that you would like to replace a driving license
ztracený
borttappat
Driving license issue
ukradený
stulet
Driving license issue
zničený
förstört
Driving license issue
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Asking where you can register for a language test
Mám čistý trestní rejstřík.
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Stating that you have a clean criminal record
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Stating that you have the required level of the language
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Asking what the fees are for citizenship application
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Stating the nationality of your spouse