Turkish | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
____ için nereden form bulabilirim?
Asking where you can find a form
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
[belge] ne zaman verildi?
Asking when a document was issued
Kde byl váš [dokument] vydaný?
[belge] nerede verildi?
Asking where a document was issued
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Asking when an ID is expiring
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Asking if someone can help you with filling in the form
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Asking what documents you need to bring
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Stating what you need to apply for a document
Můj [dokument] byl ukraden.
[belge] belgem çalındı.
Stating that one of your documents has been stolen
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Tyto informace jsou důvěrné.
Bu bilgi özeldir.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Jak se jmenuješ?
Adınız nedir?
Asking for someone's name
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Asking for someone's place and date of birth
Kde bydlíte?
Nerede yaşıyorsunuz?
Asking where someone lives
Jaká je vaše adresa?
İkamet adresiniz nedir?
Asking for someone's address
Jaké je vaše občanství?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Asking for someone's citizenship
Kdy jste přijeli do [country]?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Asking when someone arrived in that country
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Můj rodinný stav je ___________.
Medeni halim ___________.
Stating what your marital status is
svobodný/á
bekar
Marital status
ženatý/vdaná
evli
Marital status
odděleni
ayrılmış
Marital status
rozvedený/rozvedená
boşanmış
Marital status
žijící ve společné domácnosti
birlikte yaşıyor
Marital status
v registrovaném partnerství
medeni birliktelik
Marital status
nesezdaní partneři
evlenmemiş çift
Marital status
v domácím partnerství
medeni ortaklık içinde
Marital status
vdovec/vdova
dul
Marital status
Máte děti?
Çocuğunuz var mı?
Asking if someone has children
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Stating that you would like to register in the city
Jaké dokumenty si mám přinést?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Asking what documents you should bring
Je registrace zpoplatněná?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Asking if there are any costs of registering
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Stating that you are there to register your domicile
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Stating that you have some questions about the health insurance
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Asking if you need private health insurance
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Asking about the insurance coverage
Poplatky za pobyt v nemocnici
Hastane masrafları
Example of health insurance coverage
Poplatky za konsultace se specialisty
Uzman doktor ücretleri
Example of health insurance coverage
Diagnostické testy
Tanı koyma testleri
Example of health insurance coverage
Chirurgické zákroky
Cerrahi operasyonlar
Example of health insurance coverage
Psychiatrická léčba
Psikiyatri tedavisi
Example of health insurance coverage
Zubní ošetření
Diş tedavisi
Example of health insurance coverage
Oční ošetření
Göz tedavisi
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Asking why someone is requesting an entry visa
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Asking if you need a visa to enter a country
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Asking how you can extend your visa
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Vize başvurum neden reddedildi?
Asking why your visa application has been rejected
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Musím změnit svou registrační značku?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Stating that you would like to register your vehicle
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Asking if your driving license is valid there
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Applying for a provisional driving license
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Stating that you would like to book your driving license test
Teoretický test
teorik sınav
Type of test
Praktický test
direksiyon sınavı
Type of test
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Stating that you would like to change some details on your driving license
adresu
adres
What you would like to change
jméno
ad
What you would like to change
fotografii
fotoğraf
What you would like to change
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Stating that you would like to renew your driving license
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Stating that you would like to replace a driving license
ztracený
kayıp
Driving license issue
ukradený
çalınmış
Driving license issue
zničený
hasarlı
Driving license issue
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Asking where you can register for a language test
Mám čistý trestní rejstřík.
Sabıka kaydım yoktur.
Stating that you have a clean criminal record
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Stating that you have the required level of the language
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Asking what the fees are for citizenship application
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Stating the nationality of your spouse