Esperanto | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Asking where you can find a form
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Asking when a document was issued
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Asking where a document was issued
Hvornår udløber dit ID?
Kiam elspiras via legitimilo?
Asking when an ID is expiring
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Asking if someone can help you with filling in the form
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Asking what documents you need to bring
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Stating what you need to apply for a document
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Stating that one of your documents has been stolen
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Informationerne er fortrolige.
La informo estas konfidenca.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Hvad hedder du?
Kiel vi nomiĝas?
Asking for someone's name
Hvor og hvornår er du født?
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Asking for someone's place and date of birth
Hvor bor du?
Kie vi loĝas?
Asking where someone lives
Hvad er din adresse?
Kio estas via adreso?
Asking for someone's address
Hvad er dit statsborgerskab?
Kio estas via civitaneco?
Asking for someone's citizenship
Hvornår ankom du til [land]?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Asking when someone arrived in that country
Må jeg se dit ID?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Jeg er ___________.
Mia edzecostato estas ___________.
Stating what your marital status is
single
senedza
Marital status
gift
edziĝinta
Marital status
separeret
apartiga
Marital status
fraskilt
eksedziĝinta
Marital status
samlevende
kunviva
Marital status
i et indregistreret parforhold
en civila kuniĝo
Marital status
ugifte partnere
fraŭlaj partneroj
Marital status
i et indenlandsk parforhold
en hejma partnereco
Marital status
enke
vidvina
Marital status
Har du børn?
Ĉu vi havas infanojn?
Asking if someone has children
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Jeg vil gerne registreres i byen
Mi ŝatus registri en la urbo.
Stating that you would like to register in the city
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Kion dokumentojn mi alportus?
Asking what documents you should bring
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Asking if there are any costs of registering
Jeg er her for at registrere min bopæl
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Stating that you are there to register your domicile
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Stating that you have some questions about the health insurance
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Asking if you need private health insurance
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Asking about the insurance coverage
Hospitalsgebyrer
Hospitalokotizoj
Example of health insurance coverage
Speciallægegebyrer
Kotizoj por la ekspertoj
Example of health insurance coverage
Diagnosetests
Diagnozoprovoj
Example of health insurance coverage
Kirurgiske indgreb
Kirurgiaj proceduroj
Example of health insurance coverage
Psykiatrisk behandling
Psikiatria kuracado
Example of health insurance coverage
Tandbehandlinger
Dentaj kuracadoj
Example of health insurance coverage
Øjenbehandlinger
Okula kuracado
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Kial vi petas la enirovizon?
Asking why someone is requesting an entry visa
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Asking if you need a visa to enter a country
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Asking how you can extend your visa
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Asking why your visa application has been rejected
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Stating that you would like to register your vehicle
Er mit kørekort gyldigt her?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Asking if your driving license is valid there
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Applying for a provisional driving license
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Stating that you would like to book your driving license test
teoritest
teorian teston
Type of test
køreprøve
veturantan teston
Type of test
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Stating that you would like to change some details on your driving license
adressen
adreson
What you would like to change
navnet
nomon
What you would like to change
billedet
foton
What you would like to change
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Stating that you would like to renew your driving license
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Stating that you would like to replace a driving license
mistet
perdatan
Driving license issue
stjålet
ŝtelatan
Driving license issue
beskadiget
difektatan
Driving license issue
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Asking where you can register for a language test
Jeg har en ren straffeattest
Mi havas puran krimliston
Stating that you have a clean criminal record
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Stating that you have the required level of the language
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Asking what the fees are for citizenship application
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Stating the nationality of your spouse