German | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Wo kann ich das Formular für____finden?
Asking where you can find a form
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Asking when a document was issued
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Asking where a document was issued
Hvornår udløber dit ID?
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Asking when an ID is expiring
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Asking if someone can help you with filling in the form
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Asking what documents you need to bring
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Stating what you need to apply for a document
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Stating that one of your documents has been stolen
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Informationerne er fortrolige.
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Hvad hedder du?
Wie heißen Sie?
Asking for someone's name
Hvor og hvornår er du født?
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Asking for someone's place and date of birth
Hvor bor du?
Wo wohnen Sie?
Asking where someone lives
Hvad er din adresse?
Wie ist Ihre Adresse?
Asking for someone's address
Hvad er dit statsborgerskab?
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Asking for someone's citizenship
Hvornår ankom du til [land]?
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Asking when someone arrived in that country
Må jeg se dit ID?
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Jeg er ___________.
Mein Familienstand ist_____.
Stating what your marital status is
single
ledig
Marital status
gift
verheiratet
Marital status
separeret
getrennt
Marital status
fraskilt
geschieden
Marital status
samlevende
zusammenlebend
Marital status
i et indregistreret parforhold
in einer eingetragenen Partnerschaft
Marital status
ugifte partnere
unverheiratetes Paar
Marital status
i et indenlandsk parforhold
in einer Partnerschaft
Marital status
enke
verwitwet
Marital status
Har du børn?
Haben Sie Kinder?
Asking if someone has children
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Jeg vil gerne registreres i byen
Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Stating that you would like to register in the city
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Asking what documents you should bring
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Gibt es Anmeldegebühren?
Asking if there are any costs of registering
Jeg er her for at registrere min bopæl
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Stating that you are there to register your domicile
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Stating that you have some questions about the health insurance
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Asking if you need private health insurance
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Asking about the insurance coverage
Hospitalsgebyrer
Krankenhausgebühren
Example of health insurance coverage
Speciallægegebyrer
Facharztkosten
Example of health insurance coverage
Diagnosetests
Diagnosetests
Example of health insurance coverage
Kirurgiske indgreb
Chirurgische Eingriffe
Example of health insurance coverage
Psykiatrisk behandling
Psychiatrische Behandlung
Example of health insurance coverage
Tandbehandlinger
Zahnbehandlungen
Example of health insurance coverage
Øjenbehandlinger
Augenbehandlungen
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Asking why someone is requesting an entry visa
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Asking if you need a visa to enter a country
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Asking how you can extend your visa
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Asking why your visa application has been rejected
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Muss ich mein Auto neu anmelden?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Stating that you would like to register your vehicle
Er mit kørekort gyldigt her?
Ist mein Führerschein hier gültig?
Asking if your driving license is valid there
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Applying for a provisional driving license
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Stating that you would like to book your driving license test
teoritest
den Theorieteil
Type of test
køreprøve
den praktischen Teil
Type of test
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Stating that you would like to change some details on your driving license
adressen
die Adresse
What you would like to change
navnet
den Namen
What you would like to change
billedet
das Foto
What you would like to change
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Stating that you would like to renew your driving license
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Stating that you would like to replace a driving license
mistet
verlorenen
Driving license issue
stjålet
gestohlenen
Driving license issue
beskadiget
beschädigten
Driving license issue
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Asking where you can register for a language test
Jeg har en ren straffeattest
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Stating that you have a clean criminal record
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Stating that you have the required level of the language
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Asking what the fees are for citizenship application
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Stating the nationality of your spouse