Greek | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Asking where you can find a form
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Asking when a document was issued
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Asking where a document was issued
Hvornår udløber dit ID?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Asking when an ID is expiring
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Asking if someone can help you with filling in the form
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Asking what documents you need to bring
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Stating what you need to apply for a document
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Stating that one of your documents has been stolen
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Informationerne er fortrolige.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Hvad hedder du?
Πώς σας λένε;
Asking for someone's name
Hvor og hvornår er du født?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Asking for someone's place and date of birth
Hvor bor du?
Πού μένετε;
Asking where someone lives
Hvad er din adresse?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Asking for someone's address
Hvad er dit statsborgerskab?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Asking for someone's citizenship
Hvornår ankom du til [land]?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Asking when someone arrived in that country
Må jeg se dit ID?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Jeg er ___________.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Stating what your marital status is
single
ελεύθερος/η
Marital status
gift
παντρεμένος/η
Marital status
separeret
σε διάσταση
Marital status
fraskilt
χωρισμένος/η
Marital status
samlevende
συμβίωση
Marital status
i et indregistreret parforhold
σε αστική ένωση
Marital status
ugifte partnere
ανύπαντροι σύντροφοι
Marital status
i et indenlandsk parforhold
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Marital status
enke
χήρος/χήρα
Marital status
Har du børn?
έχετε παιδιά;
Asking if someone has children
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Jeg vil gerne registreres i byen
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Stating that you would like to register in the city
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Asking what documents you should bring
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Asking if there are any costs of registering
Jeg er her for at registrere min bopæl
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Stating that you are there to register your domicile
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Stating that you have some questions about the health insurance
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Asking if you need private health insurance
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Asking about the insurance coverage
Hospitalsgebyrer
Τέλη νοσοκομείου
Example of health insurance coverage
Speciallægegebyrer
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Example of health insurance coverage
Diagnosetests
Διαγνωστικές εξετάσεις
Example of health insurance coverage
Kirurgiske indgreb
Χειρουργικές επεμβάσεις
Example of health insurance coverage
Psykiatrisk behandling
Ψυχιατρική θεραπεία
Example of health insurance coverage
Tandbehandlinger
Οδοντιατρικές θεραπείες
Example of health insurance coverage
Øjenbehandlinger
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Asking why someone is requesting an entry visa
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Asking if you need a visa to enter a country
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Asking how you can extend your visa
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Asking why your visa application has been rejected
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Stating that you would like to register your vehicle
Er mit kørekort gyldigt her?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Asking if your driving license is valid there
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Applying for a provisional driving license
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Stating that you would like to book your driving license test
teoritest
θεωρητική εξέταση
Type of test
køreprøve
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Type of test
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Stating that you would like to change some details on your driving license
adressen
διεύθυνση
What you would like to change
navnet
όνομα
What you would like to change
billedet
φωτογραφία
What you would like to change
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Stating that you would like to renew your driving license
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Stating that you would like to replace a driving license
mistet
χαμένη
Driving license issue
stjålet
κλεμμένη
Driving license issue
beskadiget
κατεστραμμένη
Driving license issue
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Asking where you can register for a language test
Jeg har en ren straffeattest
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Stating that you have a clean criminal record
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Stating that you have the required level of the language
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Asking what the fees are for citizenship application
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Stating the nationality of your spouse