Japanese | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Asking where you can find a form
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Asking when a document was issued
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Asking where a document was issued
Hvornår udløber dit ID?
Asking when an ID is expiring
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Asking if someone can help you with filling in the form
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Asking what documents you need to bring
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Stating what you need to apply for a document
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Stating that one of your documents has been stolen
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Informationerne er fortrolige.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Hvad hedder du?
Asking for someone's name
Hvor og hvornår er du født?
Asking for someone's place and date of birth
Hvor bor du?
Asking where someone lives
Hvad er din adresse?
Asking for someone's address
Hvad er dit statsborgerskab?
Asking for someone's citizenship
Hvornår ankom du til [land]?
Asking when someone arrived in that country
Må jeg se dit ID?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Jeg er ___________.
Stating what your marital status is
single
Marital status
gift
Marital status
separeret
Marital status
fraskilt
Marital status
samlevende
Marital status
i et indregistreret parforhold
Marital status
ugifte partnere
Marital status
i et indenlandsk parforhold
Marital status
enke
Marital status
Har du børn?
Asking if someone has children
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Jeg vil gerne registreres i byen
Stating that you would like to register in the city
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Asking what documents you should bring
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Asking if there are any costs of registering
Jeg er her for at registrere min bopæl
Stating that you are there to register your domicile
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Stating that you have some questions about the health insurance
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Asking if you need private health insurance
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Asking about the insurance coverage
Hospitalsgebyrer
Example of health insurance coverage
Speciallægegebyrer
Example of health insurance coverage
Diagnosetests
Example of health insurance coverage
Kirurgiske indgreb
Example of health insurance coverage
Psykiatrisk behandling
Example of health insurance coverage
Tandbehandlinger
Example of health insurance coverage
Øjenbehandlinger
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Asking why someone is requesting an entry visa
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Asking if you need a visa to enter a country
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Asking how you can extend your visa
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Asking why your visa application has been rejected
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Stating that you would like to register your vehicle
Er mit kørekort gyldigt her?
Asking if your driving license is valid there
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Applying for a provisional driving license
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Stating that you would like to book your driving license test
teoritest
Type of test
køreprøve
Type of test
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Stating that you would like to change some details on your driving license
adressen
What you would like to change
navnet
What you would like to change
billedet
What you would like to change
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Stating that you would like to renew your driving license
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Stating that you would like to replace a driving license
mistet
Driving license issue
stjålet
Driving license issue
beskadiget
Driving license issue
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Asking where you can register for a language test
Jeg har en ren straffeattest
Stating that you have a clean criminal record
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Stating that you have the required level of the language
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Asking what the fees are for citizenship application
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Stating the nationality of your spouse