Portuguese | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Asking where you can find a form
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Asking when a document was issued
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Asking where a document was issued
Hvornår udløber dit ID?
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Asking when an ID is expiring
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Asking if someone can help you with filling in the form
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Asking what documents you need to bring
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Stating what you need to apply for a document
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Stating that one of your documents has been stolen
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Informationerne er fortrolige.
A informação é confidencial.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Hvad hedder du?
Qual é o seu nome?
Asking for someone's name
Hvor og hvornår er du født?
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Asking for someone's place and date of birth
Hvor bor du?
Onde você mora?
Asking where someone lives
Hvad er din adresse?
Qual é o seu endereço?
Asking for someone's address
Hvad er dit statsborgerskab?
Qual é a sua cidadania?
Asking for someone's citizenship
Hvornår ankom du til [land]?
Quando você chegou em [país]?
Asking when someone arrived in that country
Må jeg se dit ID?
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Jeg er ___________.
Meu estado civil é ___________.
Stating what your marital status is
single
solteiro(a)
Marital status
gift
casado(a)
Marital status
separeret
separado(a)
Marital status
fraskilt
divorciado(a)
Marital status
samlevende
coabitação
Marital status
i et indregistreret parforhold
em uma união civil
Marital status
ugifte partnere
companheiros/união estável
Marital status
i et indenlandsk parforhold
parceria doméstica
Marital status
enke
viúvo(a)
Marital status
Har du børn?
Você tem filhos?
Asking if someone has children
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Você tem dependentes morando com você?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Gostaria de reencontrar minha família.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Jeg vil gerne registreres i byen
Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Stating that you would like to register in the city
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Que documentos devo trazer?
Asking what documents you should bring
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Existem taxas de registro?
Asking if there are any costs of registering
Jeg er her for at registrere min bopæl
Estou aqui para o registro de domicílio.
Stating that you are there to register your domicile
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Stating that you have some questions about the health insurance
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Preciso de seguro de saúde privado?
Asking if you need private health insurance
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Asking about the insurance coverage
Hospitalsgebyrer
Taxas hospitalares
Example of health insurance coverage
Speciallægegebyrer
Taxas de especialistas
Example of health insurance coverage
Diagnosetests
Testes de diagnóstico
Example of health insurance coverage
Kirurgiske indgreb
Procedimentos cirúrgicos
Example of health insurance coverage
Psykiatrisk behandling
Tratamento psiquiátrico
Example of health insurance coverage
Tandbehandlinger
Tratamentos dentários
Example of health insurance coverage
Øjenbehandlinger
Tratamento oftalmológico
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Por que você está requisitando um visto?
Asking why someone is requesting an entry visa
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Asking if you need a visa to enter a country
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Como posso extender meu visto?
Asking how you can extend your visa
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Por que minha requisição de visto foi negada?
Asking why your visa application has been rejected
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Tenho que mudar a placa do meu carro?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Gostaria de registrar meu veículo.
Stating that you would like to register your vehicle
Er mit kørekort gyldigt her?
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Asking if your driving license is valid there
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Applying for a provisional driving license
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Gostaria de marcar minha __________.
Stating that you would like to book your driving license test
teoritest
prova teórica
Type of test
køreprøve
prova prática de direção
Type of test
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Stating that you would like to change some details on your driving license
adressen
endereço
What you would like to change
navnet
nome
What you would like to change
billedet
foto
What you would like to change
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Stating that you would like to renew your driving license
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Stating that you would like to replace a driving license
mistet
perdida
Driving license issue
stjålet
roubada
Driving license issue
beskadiget
danificada
Driving license issue
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Stating that you would like to ask for a citizenship
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Asking where you can register for a language test
Jeg har en ren straffeattest
Eu não tenho antecedentes criminais.
Stating that you have a clean criminal record
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Stating that you have the required level of the language
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Asking what the fees are for citizenship application
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Stating the nationality of your spouse