Russian | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Где я могу найти форму для ____ ?
Asking where you can find a form
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Когда был выдан ваш документ?
Asking when a document was issued
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Где был выдан ваш [документ] ?
Asking where a document was issued
Hvornår udløber dit ID?
Когда истекает срок вашего паспорта?
Asking when an ID is expiring
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Asking if someone can help you with filling in the form
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Какие документы мне нужно принести для_______?
Asking what documents you need to bring
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Stating what you need to apply for a document
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Мой [документ] украли.
Stating that one of your documents has been stolen
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Я заполняю это заявление от лица______.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Informationerne er fortrolige.
Информация конфиденциальна.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Hvad hedder du?
Как вас зовут?
Asking for someone's name
Hvor og hvornår er du født?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Asking for someone's place and date of birth
Hvor bor du?
Где вы живете?
Asking where someone lives
Hvad er din adresse?
Каков ваш адрес?
Asking for someone's address
Hvad er dit statsborgerskab?
Какое у вас гражданство?
Asking for someone's citizenship
Hvornår ankom du til [land]?
Когда вы въехали в страну?
Asking when someone arrived in that country
Må jeg se dit ID?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Jeg er ___________.
Мое семейное положение -_______.
Stating what your marital status is
single
холост
Marital status
gift
Женат/замужем
Marital status
separeret
Разведен/а
Marital status
fraskilt
Разведен/а
Marital status
samlevende
в сожительстве
Marital status
i et indregistreret parforhold
в гражданском браке
Marital status
ugifte partnere
Не женатая пара
Marital status
i et indenlandsk parforhold
в домашнем партнерстве
Marital status
enke
вдовец/вдова
Marital status
Har du børn?
У вас есть дети?
Asking if someone has children
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Jeg vil gerne registreres i byen
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Stating that you would like to register in the city
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Какие документы мне нужно принести?
Asking what documents you should bring
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Мне нужно платить за регистрацию?
Asking if there are any costs of registering
Jeg er her for at registrere min bopæl
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Stating that you are there to register your domicile
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Stating that you have some questions about the health insurance
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Мне нужна частная медицинская страховка?
Asking if you need private health insurance
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Что покрывает медицинская страховка?
Asking about the insurance coverage
Hospitalsgebyrer
Больничные платы
Example of health insurance coverage
Speciallægegebyrer
Платы специалистам
Example of health insurance coverage
Diagnosetests
Диагностические проверки
Example of health insurance coverage
Kirurgiske indgreb
Хирургические процедуры
Example of health insurance coverage
Psykiatrisk behandling
Психиатрическое лечение
Example of health insurance coverage
Tandbehandlinger
Лечение зубов
Example of health insurance coverage
Øjenbehandlinger
Офтальмологическое лечение
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Asking why someone is requesting an entry visa
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Asking if you need a visa to enter a country
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Как я могу продлить мою визу?
Asking how you can extend your visa
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Почему мое заявление на визу отклонено?
Asking why your visa application has been rejected
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Мне нужно менять номер своей машины?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Stating that you would like to register your vehicle
Er mit kørekort gyldigt her?
Мои водительские права здесь действуют?
Asking if your driving license is valid there
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Applying for a provisional driving license
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Stating that you would like to book your driving license test
teoritest
Теоретический тест
Type of test
køreprøve
Тест на вождение
Type of test
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Stating that you would like to change some details on your driving license
adressen
адрес
What you would like to change
navnet
имя
What you would like to change
billedet
фотография
What you would like to change
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Stating that you would like to renew your driving license
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Stating that you would like to replace a driving license
mistet
потеряно
Driving license issue
stjålet
украдено
Driving license issue
beskadiget
повреждено
Driving license issue
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Asking where you can register for a language test
Jeg har en ren straffeattest
У меня нет судимостей
Stating that you have a clean criminal record
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Stating that you have the required level of the language
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Asking what the fees are for citizenship application
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Stating the nationality of your spouse