Spanish | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Asking where you can find a form
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Asking when a document was issued
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Asking where a document was issued
Hvornår udløber dit ID?
¿Cuándo caduca su DNI?
Asking when an ID is expiring
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Asking if someone can help you with filling in the form
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Asking what documents you need to bring
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Stating what you need to apply for a document
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Me han robado el/la (documento).
Stating that one of your documents has been stolen
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Informationerne er fortrolige.
La información es confidencial.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Hvad hedder du?
¿Cómo se llama usted?
Asking for someone's name
Hvor og hvornår er du født?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Asking for someone's place and date of birth
Hvor bor du?
¿Dónde vive usted?
Asking where someone lives
Hvad er din adresse?
¿Cuál es su dirección?
Asking for someone's address
Hvad er dit statsborgerskab?
¿Cuál es su nacionalidad?
Asking for someone's citizenship
Hvornår ankom du til [land]?
¿Cuándo llegó a (país)?
Asking when someone arrived in that country
Må jeg se dit ID?
¿Me deja su DNI, por favor?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Jeg er ___________.
Mi estado civil es ______________.
Stating what your marital status is
single
soltero/a
Marital status
gift
casado/a
Marital status
separeret
separado/a
Marital status
fraskilt
divorciado/a
Marital status
samlevende
cohabitante
Marital status
i et indregistreret parforhold
en unión civil
Marital status
ugifte partnere
pareja de hecho
Marital status
i et indenlandsk parforhold
pareja de hecho
Marital status
enke
viudo/a
Marital status
Har du børn?
¿Tiene usted hijos?
Asking if someone has children
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Jeg vil gerne registreres i byen
Me gustaría empadronarme.
Stating that you would like to register in the city
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Asking what documents you should bring
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Asking if there are any costs of registering
Jeg er her for at registrere min bopæl
Vengo a registrar mi domicilio.
Stating that you are there to register your domicile
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Stating that you have some questions about the health insurance
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Asking if you need private health insurance
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Asking about the insurance coverage
Hospitalsgebyrer
Tasas hospitalarias
Example of health insurance coverage
Speciallægegebyrer
Honorarios de médicos especialistas
Example of health insurance coverage
Diagnosetests
Pruebas diagnósticas
Example of health insurance coverage
Kirurgiske indgreb
Intervenciones quirúrjicas
Example of health insurance coverage
Psykiatrisk behandling
Tratamiento psiquiátrico
Example of health insurance coverage
Tandbehandlinger
Tratamientos dentales
Example of health insurance coverage
Øjenbehandlinger
Tratamientos oftalmológicos
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Asking why someone is requesting an entry visa
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Asking if you need a visa to enter a country
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Asking how you can extend your visa
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Asking why your visa application has been rejected
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Stating that you would like to register your vehicle
Er mit kørekort gyldigt her?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Asking if your driving license is valid there
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Applying for a provisional driving license
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Stating that you would like to book your driving license test
teoritest
el examen teórico
Type of test
køreprøve
el examen práctico
Type of test
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Stating that you would like to change some details on your driving license
adressen
la dirección
What you would like to change
navnet
el nombre
What you would like to change
billedet
la fotografía
What you would like to change
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Stating that you would like to renew your driving license
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Stating that you would like to replace a driving license
mistet
lo he perdido
Driving license issue
stjålet
me lo han robado
Driving license issue
beskadiget
se ha dañado
Driving license issue
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Asking where you can register for a language test
Jeg har en ren straffeattest
No tengo antecedentes penales.
Stating that you have a clean criminal record
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Stating that you have the required level of the language
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Asking what the fees are for citizenship application
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Stating the nationality of your spouse