Chinese | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Asking where you can find a form
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
您的【文件】是什么时候签发的?
Asking when a document was issued
Waar werd uw [document] afgegeven?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Asking where a document was issued
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
请问您的身份证件何时过期?
Asking when an ID is expiring
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
您能帮我填一下这个表格吗?
Asking if someone can help you with filling in the form
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Asking what documents you need to bring
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Stating what you need to apply for a document
Mijn [document] werd gestolen.
我的【材料】被偷了。
Stating that one of your documents has been stolen
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
我在帮____ 填写申请表格。
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Deze informatie is vertrouwelijk.
这是机密信息。
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Wat is uw naam?
你叫什么名字?
Asking for someone's name
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Asking for someone's place and date of birth
Waar woont u?
请问您住在哪里?
Asking where someone lives
Wat is uw adres?
请问您的地址是什么?
Asking for someone's address
Wat is uw nationaliteit?
请问您的国籍是什么?
Asking for someone's citizenship
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
请问您是何时到达【该国】的?
Asking when someone arrived in that country
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
您能出示一下您的身份证件么?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Mijn burgerlijke staat is ___________.
我的婚姻状况是____ 。
Stating what your marital status is
alleenstaand
单身
Marital status
gehuwd
已婚
Marital status
uit elkaar
分居
Marital status
gescheiden
离异
Marital status
samenwonend
同居
Marital status
geregistreerd partnerschap
民事结婚
Marital status
ongetrouwde partners
未婚伴侣
Marital status
in een relatie
同居伴侣关系
Marital status
verweduwd
鳏居
Marital status
Heeft u kinderen?
请问您有孩子吗?
Asking if someone has children
Heeft u inwonende personen ten laste?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
我想要和家人团聚。
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
我想要在这个城市登记入户。
Stating that you would like to register in the city
Welke documenten moet ik meenemen?
请问我应该带什么材料?
Asking what documents you should bring
Zijn er registratiekosten?
请问有注册费吗?
Asking if there are any costs of registering
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
我是来进行住址登记。
Stating that you are there to register your domicile
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
我想要申请居住证。
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
我想要问一下关于保险的问题。
Stating that you have some questions about the health insurance
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
我需要私人的健康保险吗?
Asking if you need private health insurance
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
请问该保险涵盖哪些方面?
Asking about the insurance coverage
Ziekenhuiskosten
住院费
Example of health insurance coverage
Kosten voor het raadplegen van een specialist
专家费
Example of health insurance coverage
Diagnostische toets
诊疗费
Example of health insurance coverage
Chirurgische ingrepen
外科手术
Example of health insurance coverage
Psychiatrische behandeling
精神治疗
Example of health insurance coverage
Tandheelkundige behandelingen
牙齿治疗
Example of health insurance coverage
Oogzorg behandelingen
眼科治疗
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Waarom vraagt u een visum aan?
请问您为什么需要入境签证?
Asking why someone is requesting an entry visa
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Asking if you need a visa to enter a country
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
我该如何续签我的签证?
Asking how you can extend your visa
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Asking why your visa application has been rejected
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
我想要登记我的车辆。
Stating that you would like to register your vehicle
Is mijn rijbewijs hier geldig?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Asking if your driving license is valid there
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
我想要申请临时驾照。
Applying for a provisional driving license
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
我想要预约__________。
Stating that you would like to book your driving license test
theoretische test
理论考试
Type of test
rijexamen
路考
Type of test
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
我想要改动驾照上的__________。
Stating that you would like to change some details on your driving license
mijn adres
地址
What you would like to change
mijn naam
名字
What you would like to change
mijn foto
照片
What you would like to change
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
我想要给驾照添加更高的级别。
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
我想要延长我的驾照。
Stating that you would like to renew your driving license
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
我想要更换一个___________ 驾照。
Stating that you would like to replace a driving license
verloren
丢失
Driving license issue
gestolen
被偷了
Driving license issue
beschadigd
受损
Driving license issue
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
我想要申诉我的驾照吊销。
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
我想要申请【国家】国籍。
Stating that you would like to ask for a citizenship
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Asking where you can register for a language test
Ik heb een blanco strafblad.
我没有犯罪记录。
Stating that you have a clean criminal record
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
我的【语言】达到了等级要求。
Stating that you have the required level of the language
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
公民身份申请的费用是哪些?
Asking what the fees are for citizenship application
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
我的配偶是【国家】公民。
Stating the nationality of your spouse