Danish | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Asking where you can find a form
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Asking when a document was issued
Waar werd uw [document] afgegeven?
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Asking where a document was issued
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Hvornår udløber dit ID?
Asking when an ID is expiring
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Asking if someone can help you with filling in the form
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Asking what documents you need to bring
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Stating what you need to apply for a document
Mijn [document] werd gestolen.
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Stating that one of your documents has been stolen
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Deze informatie is vertrouwelijk.
Informationerne er fortrolige.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Wat is uw naam?
Hvad hedder du?
Asking for someone's name
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Hvor og hvornår er du født?
Asking for someone's place and date of birth
Waar woont u?
Hvor bor du?
Asking where someone lives
Wat is uw adres?
Hvad er din adresse?
Asking for someone's address
Wat is uw nationaliteit?
Hvad er dit statsborgerskab?
Asking for someone's citizenship
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Hvornår ankom du til [land]?
Asking when someone arrived in that country
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Må jeg se dit ID?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Jeg er ___________.
Stating what your marital status is
alleenstaand
single
Marital status
gehuwd
gift
Marital status
uit elkaar
separeret
Marital status
gescheiden
fraskilt
Marital status
samenwonend
samlevende
Marital status
geregistreerd partnerschap
i et indregistreret parforhold
Marital status
ongetrouwde partners
ugifte partnere
Marital status
in een relatie
i et indenlandsk parforhold
Marital status
verweduwd
enke
Marital status
Heeft u kinderen?
Har du børn?
Asking if someone has children
Heeft u inwonende personen ten laste?
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Jeg vil gerne registreres i byen
Stating that you would like to register in the city
Welke documenten moet ik meenemen?
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Asking what documents you should bring
Zijn er registratiekosten?
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Asking if there are any costs of registering
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Stating that you are there to register your domicile
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Stating that you have some questions about the health insurance
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Asking if you need private health insurance
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Asking about the insurance coverage
Ziekenhuiskosten
Hospitalsgebyrer
Example of health insurance coverage
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Speciallægegebyrer
Example of health insurance coverage
Diagnostische toets
Diagnosetests
Example of health insurance coverage
Chirurgische ingrepen
Kirurgiske indgreb
Example of health insurance coverage
Psychiatrische behandeling
Psykiatrisk behandling
Example of health insurance coverage
Tandheelkundige behandelingen
Tandbehandlinger
Example of health insurance coverage
Oogzorg behandelingen
Øjenbehandlinger
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Waarom vraagt u een visum aan?
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Asking why someone is requesting an entry visa
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Asking if you need a visa to enter a country
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Asking how you can extend your visa
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Asking why your visa application has been rejected
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Stating that you would like to register your vehicle
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Er mit kørekort gyldigt her?
Asking if your driving license is valid there
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Applying for a provisional driving license
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Stating that you would like to book your driving license test
theoretische test
teoritest
Type of test
rijexamen
køreprøve
Type of test
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Stating that you would like to change some details on your driving license
mijn adres
adressen
What you would like to change
mijn naam
navnet
What you would like to change
mijn foto
billedet
What you would like to change
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Stating that you would like to renew your driving license
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Stating that you would like to replace a driving license
verloren
mistet
Driving license issue
gestolen
stjålet
Driving license issue
beschadigd
beskadiget
Driving license issue
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Asking where you can register for a language test
Ik heb een blanco strafblad.
Jeg har en ren straffeattest
Stating that you have a clean criminal record
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Stating that you have the required level of the language
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Asking what the fees are for citizenship application
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Stating the nationality of your spouse