Esperanto | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Asking where you can find a form
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Asking when a document was issued
Waar werd uw [document] afgegeven?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Asking where a document was issued
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Kiam elspiras via legitimilo?
Asking when an ID is expiring
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Asking if someone can help you with filling in the form
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Asking what documents you need to bring
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Stating what you need to apply for a document
Mijn [document] werd gestolen.
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Stating that one of your documents has been stolen
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Deze informatie is vertrouwelijk.
La informo estas konfidenca.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Wat is uw naam?
Kiel vi nomiĝas?
Asking for someone's name
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Asking for someone's place and date of birth
Waar woont u?
Kie vi loĝas?
Asking where someone lives
Wat is uw adres?
Kio estas via adreso?
Asking for someone's address
Wat is uw nationaliteit?
Kio estas via civitaneco?
Asking for someone's citizenship
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Asking when someone arrived in that country
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Mia edzecostato estas ___________.
Stating what your marital status is
alleenstaand
senedza
Marital status
gehuwd
edziĝinta
Marital status
uit elkaar
apartiga
Marital status
gescheiden
eksedziĝinta
Marital status
samenwonend
kunviva
Marital status
geregistreerd partnerschap
en civila kuniĝo
Marital status
ongetrouwde partners
fraŭlaj partneroj
Marital status
in een relatie
en hejma partnereco
Marital status
verweduwd
vidvina
Marital status
Heeft u kinderen?
Ĉu vi havas infanojn?
Asking if someone has children
Heeft u inwonende personen ten laste?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Mi ŝatus registri en la urbo.
Stating that you would like to register in the city
Welke documenten moet ik meenemen?
Kion dokumentojn mi alportus?
Asking what documents you should bring
Zijn er registratiekosten?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Asking if there are any costs of registering
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Stating that you are there to register your domicile
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Stating that you have some questions about the health insurance
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Asking if you need private health insurance
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Asking about the insurance coverage
Ziekenhuiskosten
Hospitalokotizoj
Example of health insurance coverage
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Kotizoj por la ekspertoj
Example of health insurance coverage
Diagnostische toets
Diagnozoprovoj
Example of health insurance coverage
Chirurgische ingrepen
Kirurgiaj proceduroj
Example of health insurance coverage
Psychiatrische behandeling
Psikiatria kuracado
Example of health insurance coverage
Tandheelkundige behandelingen
Dentaj kuracadoj
Example of health insurance coverage
Oogzorg behandelingen
Okula kuracado
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Waarom vraagt u een visum aan?
Kial vi petas la enirovizon?
Asking why someone is requesting an entry visa
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Asking if you need a visa to enter a country
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Asking how you can extend your visa
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Asking why your visa application has been rejected
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Stating that you would like to register your vehicle
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Asking if your driving license is valid there
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Applying for a provisional driving license
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Stating that you would like to book your driving license test
theoretische test
teorian teston
Type of test
rijexamen
veturantan teston
Type of test
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Stating that you would like to change some details on your driving license
mijn adres
adreson
What you would like to change
mijn naam
nomon
What you would like to change
mijn foto
foton
What you would like to change
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Stating that you would like to renew your driving license
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Stating that you would like to replace a driving license
verloren
perdatan
Driving license issue
gestolen
ŝtelatan
Driving license issue
beschadigd
difektatan
Driving license issue
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Asking where you can register for a language test
Ik heb een blanco strafblad.
Mi havas puran krimliston
Stating that you have a clean criminal record
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Stating that you have the required level of the language
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Asking what the fees are for citizenship application
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Stating the nationality of your spouse