Finnish | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Asking where you can find a form
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Asking when a document was issued
Waar werd uw [document] afgegeven?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Asking where a document was issued
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Asking when an ID is expiring
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Asking if someone can help you with filling in the form
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Asking what documents you need to bring
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Stating what you need to apply for a document
Mijn [document] werd gestolen.
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Stating that one of your documents has been stolen
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Deze informatie is vertrouwelijk.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Wat is uw naam?
Mikä sinun nimesi on?
Asking for someone's name
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Asking for someone's place and date of birth
Waar woont u?
Missä sinä asut?
Asking where someone lives
Wat is uw adres?
Mikä sinun osoitteesi on?
Asking for someone's address
Wat is uw nationaliteit?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Asking for someone's citizenship
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Asking when someone arrived in that country
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Minä olen _________.
Stating what your marital status is
alleenstaand
naimaton
Marital status
gehuwd
naimisissa
Marital status
uit elkaar
asumuserossa
Marital status
gescheiden
eronnut
Marital status
samenwonend
avoliitossa
Marital status
geregistreerd partnerschap
rekisteröidyssä parisuhteessa
Marital status
ongetrouwde partners
parisuhteessa
Marital status
in een relatie
avoliitossa
Marital status
verweduwd
leski
Marital status
Heeft u kinderen?
Onko sinulla lapsia?
Asking if someone has children
Heeft u inwonende personen ten laste?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Stating that you would like to register in the city
Welke documenten moet ik meenemen?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Asking what documents you should bring
Zijn er registratiekosten?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Asking if there are any costs of registering
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Stating that you are there to register your domicile
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Stating that you have some questions about the health insurance
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Asking if you need private health insurance
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Mitä vakuutus kattaa?
Asking about the insurance coverage
Ziekenhuiskosten
Sairaalakulut
Example of health insurance coverage
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Erikoislääkärikustannukset
Example of health insurance coverage
Diagnostische toets
Diagnostinen tutkimus
Example of health insurance coverage
Chirurgische ingrepen
Kirurgiset toimenpiteet
Example of health insurance coverage
Psychiatrische behandeling
Psykiatrinen hoito
Example of health insurance coverage
Tandheelkundige behandelingen
Hammashoito
Example of health insurance coverage
Oogzorg behandelingen
Silmähoito
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Waarom vraagt u een visum aan?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Asking why someone is requesting an entry visa
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Asking if you need a visa to enter a country
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Asking how you can extend your visa
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Asking why your visa application has been rejected
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Stating that you would like to register your vehicle
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Asking if your driving license is valid there
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Applying for a provisional driving license
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Haluaisin suorittaa ________.
Stating that you would like to book your driving license test
theoretische test
teoriakokeen
Type of test
rijexamen
inssiajon
Type of test
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Stating that you would like to change some details on your driving license
mijn adres
osoitetta
What you would like to change
mijn naam
nimeä
What you would like to change
mijn foto
kuvaa
What you would like to change
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Stating that you would like to renew your driving license
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Stating that you would like to replace a driving license
verloren
kadonneen
Driving license issue
gestolen
varastetun
Driving license issue
beschadigd
vaurioituneen
Driving license issue
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Asking where you can register for a language test
Ik heb een blanco strafblad.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Stating that you have a clean criminal record
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Stating that you have the required level of the language
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Asking what the fees are for citizenship application
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Stating the nationality of your spouse