Greek | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Asking where you can find a form
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Asking when a document was issued
Waar werd uw [document] afgegeven?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Asking where a document was issued
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Asking when an ID is expiring
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Asking if someone can help you with filling in the form
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Asking what documents you need to bring
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Stating what you need to apply for a document
Mijn [document] werd gestolen.
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Stating that one of your documents has been stolen
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Deze informatie is vertrouwelijk.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Wat is uw naam?
Πώς σας λένε;
Asking for someone's name
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Asking for someone's place and date of birth
Waar woont u?
Πού μένετε;
Asking where someone lives
Wat is uw adres?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Asking for someone's address
Wat is uw nationaliteit?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Asking for someone's citizenship
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Asking when someone arrived in that country
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Stating what your marital status is
alleenstaand
ελεύθερος/η
Marital status
gehuwd
παντρεμένος/η
Marital status
uit elkaar
σε διάσταση
Marital status
gescheiden
χωρισμένος/η
Marital status
samenwonend
συμβίωση
Marital status
geregistreerd partnerschap
σε αστική ένωση
Marital status
ongetrouwde partners
ανύπαντροι σύντροφοι
Marital status
in een relatie
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Marital status
verweduwd
χήρος/χήρα
Marital status
Heeft u kinderen?
έχετε παιδιά;
Asking if someone has children
Heeft u inwonende personen ten laste?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Stating that you would like to register in the city
Welke documenten moet ik meenemen?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Asking what documents you should bring
Zijn er registratiekosten?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Asking if there are any costs of registering
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Stating that you are there to register your domicile
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Stating that you have some questions about the health insurance
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Asking if you need private health insurance
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Asking about the insurance coverage
Ziekenhuiskosten
Τέλη νοσοκομείου
Example of health insurance coverage
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Example of health insurance coverage
Diagnostische toets
Διαγνωστικές εξετάσεις
Example of health insurance coverage
Chirurgische ingrepen
Χειρουργικές επεμβάσεις
Example of health insurance coverage
Psychiatrische behandeling
Ψυχιατρική θεραπεία
Example of health insurance coverage
Tandheelkundige behandelingen
Οδοντιατρικές θεραπείες
Example of health insurance coverage
Oogzorg behandelingen
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Waarom vraagt u een visum aan?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Asking why someone is requesting an entry visa
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Asking if you need a visa to enter a country
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Asking how you can extend your visa
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Asking why your visa application has been rejected
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Stating that you would like to register your vehicle
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Asking if your driving license is valid there
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Applying for a provisional driving license
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Stating that you would like to book your driving license test
theoretische test
θεωρητική εξέταση
Type of test
rijexamen
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Type of test
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Stating that you would like to change some details on your driving license
mijn adres
διεύθυνση
What you would like to change
mijn naam
όνομα
What you would like to change
mijn foto
φωτογραφία
What you would like to change
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Stating that you would like to renew your driving license
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Stating that you would like to replace a driving license
verloren
χαμένη
Driving license issue
gestolen
κλεμμένη
Driving license issue
beschadigd
κατεστραμμένη
Driving license issue
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Asking where you can register for a language test
Ik heb een blanco strafblad.
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Stating that you have a clean criminal record
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Stating that you have the required level of the language
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Asking what the fees are for citizenship application
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Stating the nationality of your spouse