Korean | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Asking where you can find a form
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Asking when a document was issued
Waar werd uw [document] afgegeven?
Asking where a document was issued
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Asking when an ID is expiring
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Asking if someone can help you with filling in the form
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Asking what documents you need to bring
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Stating what you need to apply for a document
Mijn [document] werd gestolen.
Stating that one of your documents has been stolen
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Deze informatie is vertrouwelijk.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Wat is uw naam?
Asking for someone's name
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Asking for someone's place and date of birth
Waar woont u?
Asking where someone lives
Wat is uw adres?
Asking for someone's address
Wat is uw nationaliteit?
Asking for someone's citizenship
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Asking when someone arrived in that country
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Stating what your marital status is
alleenstaand
Marital status
gehuwd
Marital status
uit elkaar
Marital status
gescheiden
Marital status
samenwonend
Marital status
geregistreerd partnerschap
Marital status
ongetrouwde partners
Marital status
in een relatie
Marital status
verweduwd
Marital status
Heeft u kinderen?
Asking if someone has children
Heeft u inwonende personen ten laste?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Stating that you would like to register in the city
Welke documenten moet ik meenemen?
Asking what documents you should bring
Zijn er registratiekosten?
Asking if there are any costs of registering
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Stating that you are there to register your domicile
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Stating that you have some questions about the health insurance
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Asking if you need private health insurance
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Asking about the insurance coverage
Ziekenhuiskosten
Example of health insurance coverage
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Example of health insurance coverage
Diagnostische toets
Example of health insurance coverage
Chirurgische ingrepen
Example of health insurance coverage
Psychiatrische behandeling
Example of health insurance coverage
Tandheelkundige behandelingen
Example of health insurance coverage
Oogzorg behandelingen
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Waarom vraagt u een visum aan?
Asking why someone is requesting an entry visa
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Asking if you need a visa to enter a country
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Asking how you can extend your visa
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Asking why your visa application has been rejected
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Stating that you would like to register your vehicle
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Asking if your driving license is valid there
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Applying for a provisional driving license
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Stating that you would like to book your driving license test
theoretische test
Type of test
rijexamen
Type of test
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Stating that you would like to change some details on your driving license
mijn adres
What you would like to change
mijn naam
What you would like to change
mijn foto
What you would like to change
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Stating that you would like to renew your driving license
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Stating that you would like to replace a driving license
verloren
Driving license issue
gestolen
Driving license issue
beschadigd
Driving license issue
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Asking where you can register for a language test
Ik heb een blanco strafblad.
Stating that you have a clean criminal record
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Stating that you have the required level of the language
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Asking what the fees are for citizenship application
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Stating the nationality of your spouse