Romanian | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Asking where you can find a form
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Când a fost emis [documentul]?
Asking when a document was issued
Waar werd uw [document] afgegeven?
Unde a fost emis [documentul]?
Asking where a document was issued
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Când îți expiră ID-ul?
Asking when an ID is expiring
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Asking if someone can help you with filling in the form
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Asking what documents you need to bring
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Stating what you need to apply for a document
Mijn [document] werd gestolen.
Mi s-a furat [documentul].
Stating that one of your documents has been stolen
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Deze informatie is vertrouwelijk.
Informația este confidențială.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Wat is uw naam?
Cum vă cheamă?
Asking for someone's name
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Asking for someone's place and date of birth
Waar woont u?
Unde locuiți?
Asking where someone lives
Wat is uw adres?
Care este adresa dumneavoastră?
Asking for someone's address
Wat is uw nationaliteit?
Ce cetățenie aveți?
Asking for someone's citizenship
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Când ați ajuns în [țara]?
Asking when someone arrived in that country
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Starea mea civilă este ___________.
Stating what your marital status is
alleenstaand
Singur
Marital status
gehuwd
Căsătorit/ă
Marital status
uit elkaar
separat/ă
Marital status
gescheiden
divorțat/ă
Marital status
samenwonend
concobinaj
Marital status
geregistreerd partnerschap
într-o uniune civilă
Marital status
ongetrouwde partners
necăsătorit/ă
Marital status
in een relatie
partener/ă de viață
Marital status
verweduwd
văduv/ă
Marital status
Heeft u kinderen?
Aveți copii?
Asking if someone has children
Heeft u inwonende personen ten laste?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Stating that you would like to register in the city
Welke documenten moet ik meenemen?
Ce documente trebuie să aduc?
Asking what documents you should bring
Zijn er registratiekosten?
Există vreo taxă de înregistrare?
Asking if there are any costs of registering
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Stating that you are there to register your domicile
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Stating that you have some questions about the health insurance
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Asking if you need private health insurance
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Asking about the insurance coverage
Ziekenhuiskosten
Taxe pentru spitalizare
Example of health insurance coverage
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Onorarii ale medicilor specialiști
Example of health insurance coverage
Diagnostische toets
Test de diagnosticare
Example of health insurance coverage
Chirurgische ingrepen
Intervenții chirurgicale
Example of health insurance coverage
Psychiatrische behandeling
Tratament psihiatric
Example of health insurance coverage
Tandheelkundige behandelingen
Tratamente dentare
Example of health insurance coverage
Oogzorg behandelingen
Tratamente oftalmologice
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Waarom vraagt u een visum aan?
De ce solicitați o viză de intrare?
Asking why someone is requesting an entry visa
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Asking if you need a visa to enter a country
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Cum îmi pot extinde viza?
Asking how you can extend your visa
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Asking why your visa application has been rejected
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Stating that you would like to register your vehicle
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Asking if your driving license is valid there
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Applying for a provisional driving license
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Stating that you would like to book your driving license test
theoretische test
testul teoretic
Type of test
rijexamen
examenul practic
Type of test
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Stating that you would like to change some details on your driving license
mijn adres
Adresa
What you would like to change
mijn naam
nume
What you would like to change
mijn foto
fotografia
What you would like to change
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Stating that you would like to renew your driving license
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Stating that you would like to replace a driving license
verloren
pierdut
Driving license issue
gestolen
furat
Driving license issue
beschadigd
distrus
Driving license issue
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Asking where you can register for a language test
Ik heb een blanco strafblad.
Nu am antecedente penale.
Stating that you have a clean criminal record
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Am nivelul necesar de [limbă].
Stating that you have the required level of the language
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Asking what the fees are for citizenship application
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Partenerul meu este __________.
Stating the nationality of your spouse