Russian | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Где я могу найти форму для ____ ?
Asking where you can find a form
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Когда был выдан ваш документ?
Asking when a document was issued
Waar werd uw [document] afgegeven?
Где был выдан ваш [документ] ?
Asking where a document was issued
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Когда истекает срок вашего паспорта?
Asking when an ID is expiring
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Asking if someone can help you with filling in the form
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Какие документы мне нужно принести для_______?
Asking what documents you need to bring
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Stating what you need to apply for a document
Mijn [document] werd gestolen.
Мой [документ] украли.
Stating that one of your documents has been stolen
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Я заполняю это заявление от лица______.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Deze informatie is vertrouwelijk.
Информация конфиденциальна.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Wat is uw naam?
Как вас зовут?
Asking for someone's name
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Asking for someone's place and date of birth
Waar woont u?
Где вы живете?
Asking where someone lives
Wat is uw adres?
Каков ваш адрес?
Asking for someone's address
Wat is uw nationaliteit?
Какое у вас гражданство?
Asking for someone's citizenship
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Когда вы въехали в страну?
Asking when someone arrived in that country
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Мое семейное положение -_______.
Stating what your marital status is
alleenstaand
холост
Marital status
gehuwd
Женат/замужем
Marital status
uit elkaar
Разведен/а
Marital status
gescheiden
Разведен/а
Marital status
samenwonend
в сожительстве
Marital status
geregistreerd partnerschap
в гражданском браке
Marital status
ongetrouwde partners
Не женатая пара
Marital status
in een relatie
в домашнем партнерстве
Marital status
verweduwd
вдовец/вдова
Marital status
Heeft u kinderen?
У вас есть дети?
Asking if someone has children
Heeft u inwonende personen ten laste?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Stating that you would like to register in the city
Welke documenten moet ik meenemen?
Какие документы мне нужно принести?
Asking what documents you should bring
Zijn er registratiekosten?
Мне нужно платить за регистрацию?
Asking if there are any costs of registering
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Stating that you are there to register your domicile
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Stating that you have some questions about the health insurance
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Мне нужна частная медицинская страховка?
Asking if you need private health insurance
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Что покрывает медицинская страховка?
Asking about the insurance coverage
Ziekenhuiskosten
Больничные платы
Example of health insurance coverage
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Платы специалистам
Example of health insurance coverage
Diagnostische toets
Диагностические проверки
Example of health insurance coverage
Chirurgische ingrepen
Хирургические процедуры
Example of health insurance coverage
Psychiatrische behandeling
Психиатрическое лечение
Example of health insurance coverage
Tandheelkundige behandelingen
Лечение зубов
Example of health insurance coverage
Oogzorg behandelingen
Офтальмологическое лечение
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Waarom vraagt u een visum aan?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Asking why someone is requesting an entry visa
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Asking if you need a visa to enter a country
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Как я могу продлить мою визу?
Asking how you can extend your visa
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Почему мое заявление на визу отклонено?
Asking why your visa application has been rejected
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Мне нужно менять номер своей машины?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Stating that you would like to register your vehicle
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Мои водительские права здесь действуют?
Asking if your driving license is valid there
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Applying for a provisional driving license
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Stating that you would like to book your driving license test
theoretische test
Теоретический тест
Type of test
rijexamen
Тест на вождение
Type of test
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Stating that you would like to change some details on your driving license
mijn adres
адрес
What you would like to change
mijn naam
имя
What you would like to change
mijn foto
фотография
What you would like to change
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Stating that you would like to renew your driving license
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Stating that you would like to replace a driving license
verloren
потеряно
Driving license issue
gestolen
украдено
Driving license issue
beschadigd
повреждено
Driving license issue
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Asking where you can register for a language test
Ik heb een blanco strafblad.
У меня нет судимостей
Stating that you have a clean criminal record
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Stating that you have the required level of the language
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Asking what the fees are for citizenship application
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Stating the nationality of your spouse