Turkish | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
____ için nereden form bulabilirim?
Asking where you can find a form
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
[belge] ne zaman verildi?
Asking when a document was issued
Waar werd uw [document] afgegeven?
[belge] nerede verildi?
Asking where a document was issued
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Asking when an ID is expiring
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Asking if someone can help you with filling in the form
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Asking what documents you need to bring
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Stating what you need to apply for a document
Mijn [document] werd gestolen.
[belge] belgem çalındı.
Stating that one of your documents has been stolen
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Deze informatie is vertrouwelijk.
Bu bilgi özeldir.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Wat is uw naam?
Adınız nedir?
Asking for someone's name
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Asking for someone's place and date of birth
Waar woont u?
Nerede yaşıyorsunuz?
Asking where someone lives
Wat is uw adres?
İkamet adresiniz nedir?
Asking for someone's address
Wat is uw nationaliteit?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Asking for someone's citizenship
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Asking when someone arrived in that country
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Medeni halim ___________.
Stating what your marital status is
alleenstaand
bekar
Marital status
gehuwd
evli
Marital status
uit elkaar
ayrılmış
Marital status
gescheiden
boşanmış
Marital status
samenwonend
birlikte yaşıyor
Marital status
geregistreerd partnerschap
medeni birliktelik
Marital status
ongetrouwde partners
evlenmemiş çift
Marital status
in een relatie
medeni ortaklık içinde
Marital status
verweduwd
dul
Marital status
Heeft u kinderen?
Çocuğunuz var mı?
Asking if someone has children
Heeft u inwonende personen ten laste?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Stating that you would like to register in the city
Welke documenten moet ik meenemen?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Asking what documents you should bring
Zijn er registratiekosten?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Asking if there are any costs of registering
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Stating that you are there to register your domicile
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Stating that you have some questions about the health insurance
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Asking if you need private health insurance
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Asking about the insurance coverage
Ziekenhuiskosten
Hastane masrafları
Example of health insurance coverage
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Uzman doktor ücretleri
Example of health insurance coverage
Diagnostische toets
Tanı koyma testleri
Example of health insurance coverage
Chirurgische ingrepen
Cerrahi operasyonlar
Example of health insurance coverage
Psychiatrische behandeling
Psikiyatri tedavisi
Example of health insurance coverage
Tandheelkundige behandelingen
Diş tedavisi
Example of health insurance coverage
Oogzorg behandelingen
Göz tedavisi
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Waarom vraagt u een visum aan?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Asking why someone is requesting an entry visa
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Asking if you need a visa to enter a country
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Asking how you can extend your visa
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Vize başvurum neden reddedildi?
Asking why your visa application has been rejected
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Stating that you would like to register your vehicle
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Asking if your driving license is valid there
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Applying for a provisional driving license
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Stating that you would like to book your driving license test
theoretische test
teorik sınav
Type of test
rijexamen
direksiyon sınavı
Type of test
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Stating that you would like to change some details on your driving license
mijn adres
adres
What you would like to change
mijn naam
ad
What you would like to change
mijn foto
fotoğraf
What you would like to change
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Stating that you would like to renew your driving license
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Stating that you would like to replace a driving license
verloren
kayıp
Driving license issue
gestolen
çalınmış
Driving license issue
beschadigd
hasarlı
Driving license issue
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Asking where you can register for a language test
Ik heb een blanco strafblad.
Sabıka kaydım yoktur.
Stating that you have a clean criminal record
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Stating that you have the required level of the language
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Asking what the fees are for citizenship application
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Stating the nationality of your spouse