Arabic | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Kie mi povas trovi la formon por ____?
أين يمكنني إيجاد استمارة ل________________؟
Asking where you can find a form
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
متى تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Asking when a document was issued
Kie estis via [dokumento] emisiita?
أين تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Asking where a document was issued
Kiam elspiras via legitimilo?
متى تنتهي صلاحية هويتك؟
Asking when an ID is expiring
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
هل يمكنك مساعدتي في ملء الاستمارة؟
Asking if someone can help you with filling in the form
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
ما هي المستندات التي علي عن أجلبها من أجل______________؟
Asking what documents you need to bring
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
للتقديم للحصول على [مستند] ، عليك تقديم _______________ على الأقل.
Stating what you need to apply for a document
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
تمت سرقة [مستند] الخاص بي.
Stating that one of your documents has been stolen
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
إنني أكمل هذا الطلب بالنيابة عن ___________________.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
La informo estas konfidenca.
المعلومات سرية.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
هل يمكنني الحصول على إيصال بتقديم هذا التطبيق؟
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Kiel vi nomiĝas?
ما هو اسمك؟
Asking for someone's name
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
هل يمكنك إعلامي بمكان وتاريخ الولادة الخاصين بك؟
Asking for someone's place and date of birth
Kie vi loĝas?
أين تعيش؟
Asking where someone lives
Kio estas via adreso?
ما هو عنوانك؟
Asking for someone's address
Kio estas via civitaneco?
ما هي جنسيتك؟
Asking for someone's citizenship
Kiam vi alvenis en [lando]?
أين وصلت إلى [بلد]؟
Asking when someone arrived in that country
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
هل يمكنك أن تريني هويتك من فضلك؟
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Mia edzecostato estas ___________.
حالتي الزوجية هي___________________.
Stating what your marital status is
senedza
عازب
Marital status
edziĝinta
متزوج
Marital status
apartiga
منفصل
Marital status
eksedziĝinta
مطلق
Marital status
kunviva
لدي شريك/شريكة في السكن
Marital status
en civila kuniĝo
متزوجان مدنيا
Marital status
fraŭlaj partneroj
شريكان غير متزوجين
Marital status
en hejma partnereco
في شراكة منزلية
Marital status
vidvina
أرمل/أرملة
Marital status
Ĉu vi havas infanojn?
هل لديك أطفال؟
Asking if someone has children
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
هل لديك من أنت مسؤول عنهم ماليا؟
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
أرغب في إعادة التوحد مع عائلتي.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Mi ŝatus registri en la urbo.
أرغب في التسجيل في المدينة
Stating that you would like to register in the city
Kion dokumentojn mi alportus?
ما هي المستندات التي علي جلبها؟
Asking what documents you should bring
Ĉu estas registriĝokotizoj?
هل هناك أية تكاليف على التسجيل
Asking if there are any costs of registering
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
أنا هنا من أجل تسجيل السكن
Stating that you are there to register your domicile
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
أرغب في التقدم للحصول على شهادة حسن سلوك
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Mi ŝatus peti restadpermeson
أرغب في التقدم للحصول على إذن إقامة.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
أرغب في طرح بعض الأسئلة المتعلقة بالتامين الصحي.
Stating that you have some questions about the health insurance
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
هل أنت بحاجة إلى تأمين صحي خاص؟
Asking if you need private health insurance
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
ما الذي يغطيه التأمين الصحي؟
Asking about the insurance coverage
Hospitalokotizoj
تكاليف المستشفى
Example of health insurance coverage
Kotizoj por la ekspertoj
أجور المختصين
Example of health insurance coverage
Diagnozoprovoj
اختبارات التشخيص
Example of health insurance coverage
Kirurgiaj proceduroj
العمليات الجراحية
Example of health insurance coverage
Psikiatria kuracado
العلاج النفسي
Example of health insurance coverage
Dentaj kuracadoj
العلاج السني
Example of health insurance coverage
Okula kuracado
علاج العينين
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Kial vi petas la enirovizon?
لماذا تطلب مني فيزا الدخول؟
Asking why someone is requesting an entry visa
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
هل أنا بحاجة للفيزا لزيارة [بلد]؟
Asking if you need a visa to enter a country
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
كيف يمكنني تمديد الفيزا؟
Asking how you can extend your visa
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
لماذا رفضت الفيزا التي تقدمت لها؟
Asking why your visa application has been rejected
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
هل يمكنني التقدم لأصبح مقيما دائما؟
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
هل علي تغيير لوحة الرخصة لسيارتي؟
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Mi ŝatus registri mian veturilon.
أرغب في تسجيل مركبتي.
Stating that you would like to register your vehicle
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
هل رخصة سوقي صالحة هناك؟
Asking if your driving license is valid there
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
أرغب في التقدم لرخصة سوق مؤقتة.
Applying for a provisional driving license
Mi ŝatus rezervi mian __________.
أرغب في الحجز من أجل ___________-.
Stating that you would like to book your driving license test
teorian teston
اختبار نظري
Type of test
veturantan teston
اختبار القيادة
Type of test
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
أود تغيير _______________ في رخصة سوقي.
Stating that you would like to change some details on your driving license
adreson
العنوان
What you would like to change
nomon
الاسم
What you would like to change
foton
الصورة
What you would like to change
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
أرغب في إضافة فئات أعلى إلى رخصة السوق.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
أود أن أجدد رخصة السوق خاصتي.
Stating that you would like to renew your driving license
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
أود أن أستبدل ______ رخصة سوقي.
Stating that you would like to replace a driving license
perdatan
ضائعة
Driving license issue
ŝtelatan
مسروقة
Driving license issue
difektatan
متضررة
Driving license issue
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
أود استئناف إيقاف رخصتي.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
أود أن أتقدم للحصول على الجنسية [بلد بصيغة صفة].
Stating that you would like to ask for a citizenship
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
أين يمكنني التسجيل لاختبار اللغة [لغة]؟
Asking where you can register for a language test
Mi havas puran krimliston
لدي سجل إجرامي نظيف.
Stating that you have a clean criminal record
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
لدي المستوى المطلوب من اللغة[لغة] .
Stating that you have the required level of the language
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
أرغب في الحجز لاختبار عن المعرفة العامة للحياة في [بلد].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
ما هي أجور التقدم بطلب الجنسية؟
Asking what the fees are for citizenship application
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
زوجي/زوجتي مواطن/مواطنة [جنسية].
Stating the nationality of your spouse