Hungarian | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Hol találom a ____űrlapot?
Asking where you can find a form
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Asking when a document was issued
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Asking where a document was issued
Kiam elspiras via legitimilo?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Asking when an ID is expiring
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Asking if someone can help you with filling in the form
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Asking what documents you need to bring
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Stating what you need to apply for a document
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Ellopták a [dokumentumomat].
Stating that one of your documents has been stolen
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
La informo estas konfidenca.
Az információ bizalmas.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Kiel vi nomiĝas?
Hogy hívják?
Asking for someone's name
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Mikor és hol született?
Asking for someone's place and date of birth
Kie vi loĝas?
Hol lakik?
Asking where someone lives
Kio estas via adreso?
Mi a címe?
Asking for someone's address
Kio estas via civitaneco?
Mi az állampolgársága?
Asking for someone's citizenship
Kiam vi alvenis en [lando]?
Mikor érkezett [országba]?
Asking when someone arrived in that country
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Mia edzecostato estas ___________.
A családi állapotom ___________.
Stating what your marital status is
senedza
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Marital status
edziĝinta
házas
Marital status
apartiga
külön él a házastársától
Marital status
eksedziĝinta
elvált
Marital status
kunviva
élettársi kapcsolatban van
Marital status
en civila kuniĝo
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Marital status
fraŭlaj partneroj
élettársi kapcsolatban van
Marital status
en hejma partnereco
élettársi kapcsolatban van
Marital status
vidvina
özvegy
Marital status
Ĉu vi havas infanojn?
Vannak gyermekei?
Asking if someone has children
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Élnek önnel eltartottak?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Mi ŝatus registri en la urbo.
Szeretnék regisztrálni.
Stating that you would like to register in the city
Kion dokumentojn mi alportus?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Asking what documents you should bring
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Van regisztrációs díj?
Asking if there are any costs of registering
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Stating that you are there to register your domicile
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Mi ŝatus peti restadpermeson
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Stating that you have some questions about the health insurance
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Asking if you need private health insurance
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Mit fedez a biztosítás?
Asking about the insurance coverage
Hospitalokotizoj
Kórházi költségek
Example of health insurance coverage
Kotizoj por la ekspertoj
Szakorvos
Example of health insurance coverage
Diagnozoprovoj
Diagnosztikai vizsgálatok
Example of health insurance coverage
Kirurgiaj proceduroj
Műtéti beavatkozás
Example of health insurance coverage
Psikiatria kuracado
Pszichiátriai kezelés
Example of health insurance coverage
Dentaj kuracadoj
Fogorvosi kezelés
Example of health insurance coverage
Okula kuracado
Szemészeti kezelés
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Kial vi petas la enirovizon?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Asking why someone is requesting an entry visa
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Asking if you need a visa to enter a country
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Asking how you can extend your visa
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Asking why your visa application has been rejected
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Stating that you would like to register your vehicle
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Érvényes itt a jogosítványom?
Asking if your driving license is valid there
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Applying for a provisional driving license
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Stating that you would like to book your driving license test
teorian teston
elméleti vizsga
Type of test
veturantan teston
gyakorlati vizsga
Type of test
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Stating that you would like to change some details on your driving license
adreson
cím
What you would like to change
nomon
név
What you would like to change
foton
fénykép
What you would like to change
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Stating that you would like to renew your driving license
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Stating that you would like to replace a driving license
perdatan
elveszett
Driving license issue
ŝtelatan
ellopott
Driving license issue
difektatan
sérült
Driving license issue
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Asking where you can register for a language test
Mi havas puran krimliston
Büntetlen előéletű vagyok.
Stating that you have a clean criminal record
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Stating that you have the required level of the language
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Asking what the fees are for citizenship application
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Stating the nationality of your spouse