Turkish | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Kie mi povas trovi la formon por ____?
____ için nereden form bulabilirim?
Asking where you can find a form
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
[belge] ne zaman verildi?
Asking when a document was issued
Kie estis via [dokumento] emisiita?
[belge] nerede verildi?
Asking where a document was issued
Kiam elspiras via legitimilo?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Asking when an ID is expiring
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Asking if someone can help you with filling in the form
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Asking what documents you need to bring
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Stating what you need to apply for a document
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
[belge] belgem çalındı.
Stating that one of your documents has been stolen
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
La informo estas konfidenca.
Bu bilgi özeldir.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Kiel vi nomiĝas?
Adınız nedir?
Asking for someone's name
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Asking for someone's place and date of birth
Kie vi loĝas?
Nerede yaşıyorsunuz?
Asking where someone lives
Kio estas via adreso?
İkamet adresiniz nedir?
Asking for someone's address
Kio estas via civitaneco?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Asking for someone's citizenship
Kiam vi alvenis en [lando]?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Asking when someone arrived in that country
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Mia edzecostato estas ___________.
Medeni halim ___________.
Stating what your marital status is
senedza
bekar
Marital status
edziĝinta
evli
Marital status
apartiga
ayrılmış
Marital status
eksedziĝinta
boşanmış
Marital status
kunviva
birlikte yaşıyor
Marital status
en civila kuniĝo
medeni birliktelik
Marital status
fraŭlaj partneroj
evlenmemiş çift
Marital status
en hejma partnereco
medeni ortaklık içinde
Marital status
vidvina
dul
Marital status
Ĉu vi havas infanojn?
Çocuğunuz var mı?
Asking if someone has children
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Mi ŝatus registri en la urbo.
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Stating that you would like to register in the city
Kion dokumentojn mi alportus?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Asking what documents you should bring
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Asking if there are any costs of registering
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Stating that you are there to register your domicile
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Mi ŝatus peti restadpermeson
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Stating that you have some questions about the health insurance
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Asking if you need private health insurance
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Asking about the insurance coverage
Hospitalokotizoj
Hastane masrafları
Example of health insurance coverage
Kotizoj por la ekspertoj
Uzman doktor ücretleri
Example of health insurance coverage
Diagnozoprovoj
Tanı koyma testleri
Example of health insurance coverage
Kirurgiaj proceduroj
Cerrahi operasyonlar
Example of health insurance coverage
Psikiatria kuracado
Psikiyatri tedavisi
Example of health insurance coverage
Dentaj kuracadoj
Diş tedavisi
Example of health insurance coverage
Okula kuracado
Göz tedavisi
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Kial vi petas la enirovizon?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Asking why someone is requesting an entry visa
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Asking if you need a visa to enter a country
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Asking how you can extend your visa
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Vize başvurum neden reddedildi?
Asking why your visa application has been rejected
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Stating that you would like to register your vehicle
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Asking if your driving license is valid there
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Applying for a provisional driving license
Mi ŝatus rezervi mian __________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Stating that you would like to book your driving license test
teorian teston
teorik sınav
Type of test
veturantan teston
direksiyon sınavı
Type of test
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Stating that you would like to change some details on your driving license
adreson
adres
What you would like to change
nomon
ad
What you would like to change
foton
fotoğraf
What you would like to change
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Stating that you would like to renew your driving license
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Stating that you would like to replace a driving license
perdatan
kayıp
Driving license issue
ŝtelatan
çalınmış
Driving license issue
difektatan
hasarlı
Driving license issue
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Asking where you can register for a language test
Mi havas puran krimliston
Sabıka kaydım yoktur.
Stating that you have a clean criminal record
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Stating that you have the required level of the language
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Asking what the fees are for citizenship application
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Stating the nationality of your spouse