Chinese | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Asking where you can find a form
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
您的【文件】是什么时候签发的?
Asking when a document was issued
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Asking where a document was issued
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
请问您的身份证件何时过期?
Asking when an ID is expiring
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
您能帮我填一下这个表格吗?
Asking if someone can help you with filling in the form
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Asking what documents you need to bring
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Stating what you need to apply for a document
Minun [dokumenttini] varastettiin.
我的【材料】被偷了。
Stating that one of your documents has been stolen
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
我在帮____ 填写申请表格。
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
这是机密信息。
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Mikä sinun nimesi on?
你叫什么名字?
Asking for someone's name
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Asking for someone's place and date of birth
Missä sinä asut?
请问您住在哪里?
Asking where someone lives
Mikä sinun osoitteesi on?
请问您的地址是什么?
Asking for someone's address
Minkä maan kansalainen sinä olet?
请问您的国籍是什么?
Asking for someone's citizenship
Koska sinä saavuit [maahan]?
请问您是何时到达【该国】的?
Asking when someone arrived in that country
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
您能出示一下您的身份证件么?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Minä olen _________.
我的婚姻状况是____ 。
Stating what your marital status is
naimaton
单身
Marital status
naimisissa
已婚
Marital status
asumuserossa
分居
Marital status
eronnut
离异
Marital status
avoliitossa
同居
Marital status
rekisteröidyssä parisuhteessa
民事结婚
Marital status
parisuhteessa
未婚伴侣
Marital status
avoliitossa
同居伴侣关系
Marital status
leski
鳏居
Marital status
Onko sinulla lapsia?
请问您有孩子吗?
Asking if someone has children
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
我想要和家人团聚。
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
我想要在这个城市登记入户。
Stating that you would like to register in the city
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
请问我应该带什么材料?
Asking what documents you should bring
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
请问有注册费吗?
Asking if there are any costs of registering
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
我是来进行住址登记。
Stating that you are there to register your domicile
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
我想要申请居住证。
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
我想要问一下关于保险的问题。
Stating that you have some questions about the health insurance
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
我需要私人的健康保险吗?
Asking if you need private health insurance
Mitä vakuutus kattaa?
请问该保险涵盖哪些方面?
Asking about the insurance coverage
Sairaalakulut
住院费
Example of health insurance coverage
Erikoislääkärikustannukset
专家费
Example of health insurance coverage
Diagnostinen tutkimus
诊疗费
Example of health insurance coverage
Kirurgiset toimenpiteet
外科手术
Example of health insurance coverage
Psykiatrinen hoito
精神治疗
Example of health insurance coverage
Hammashoito
牙齿治疗
Example of health insurance coverage
Silmähoito
眼科治疗
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
请问您为什么需要入境签证?
Asking why someone is requesting an entry visa
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Asking if you need a visa to enter a country
Kuinka voin pidentää viisumiani?
我该如何续签我的签证?
Asking how you can extend your visa
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Asking why your visa application has been rejected
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
我想要登记我的车辆。
Stating that you would like to register your vehicle
Kelpaako ajokorttini täällä?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Asking if your driving license is valid there
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
我想要申请临时驾照。
Applying for a provisional driving license
Haluaisin suorittaa ________.
我想要预约__________。
Stating that you would like to book your driving license test
teoriakokeen
理论考试
Type of test
inssiajon
路考
Type of test
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
我想要改动驾照上的__________。
Stating that you would like to change some details on your driving license
osoitetta
地址
What you would like to change
nimeä
名字
What you would like to change
kuvaa
照片
What you would like to change
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
我想要给驾照添加更高的级别。
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Haluaisin uusia ajokorttini.
我想要延长我的驾照。
Stating that you would like to renew your driving license
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
我想要更换一个___________ 驾照。
Stating that you would like to replace a driving license
kadonneen
丢失
Driving license issue
varastetun
被偷了
Driving license issue
vaurioituneen
受损
Driving license issue
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
我想要申诉我的驾照吊销。
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
我想要申请【国家】国籍。
Stating that you would like to ask for a citizenship
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Asking where you can register for a language test
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
我没有犯罪记录。
Stating that you have a clean criminal record
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
我的【语言】达到了等级要求。
Stating that you have the required level of the language
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
公民身份申请的费用是哪些?
Asking what the fees are for citizenship application
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
我的配偶是【国家】公民。
Stating the nationality of your spouse