Dutch | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Asking where you can find a form
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Asking when a document was issued
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Asking where a document was issued
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Asking when an ID is expiring
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Asking if someone can help you with filling in the form
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Asking what documents you need to bring
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Stating what you need to apply for a document
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Mijn [document] werd gestolen.
Stating that one of your documents has been stolen
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Mikä sinun nimesi on?
Wat is uw naam?
Asking for someone's name
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Asking for someone's place and date of birth
Missä sinä asut?
Waar woont u?
Asking where someone lives
Mikä sinun osoitteesi on?
Wat is uw adres?
Asking for someone's address
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Wat is uw nationaliteit?
Asking for someone's citizenship
Koska sinä saavuit [maahan]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Asking when someone arrived in that country
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Minä olen _________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Stating what your marital status is
naimaton
alleenstaand
Marital status
naimisissa
gehuwd
Marital status
asumuserossa
uit elkaar
Marital status
eronnut
gescheiden
Marital status
avoliitossa
samenwonend
Marital status
rekisteröidyssä parisuhteessa
geregistreerd partnerschap
Marital status
parisuhteessa
ongetrouwde partners
Marital status
avoliitossa
in een relatie
Marital status
leski
verweduwd
Marital status
Onko sinulla lapsia?
Heeft u kinderen?
Asking if someone has children
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Stating that you would like to register in the city
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Welke documenten moet ik meenemen?
Asking what documents you should bring
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Zijn er registratiekosten?
Asking if there are any costs of registering
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Stating that you are there to register your domicile
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Stating that you have some questions about the health insurance
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Asking if you need private health insurance
Mitä vakuutus kattaa?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Asking about the insurance coverage
Sairaalakulut
Ziekenhuiskosten
Example of health insurance coverage
Erikoislääkärikustannukset
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Example of health insurance coverage
Diagnostinen tutkimus
Diagnostische toets
Example of health insurance coverage
Kirurgiset toimenpiteet
Chirurgische ingrepen
Example of health insurance coverage
Psykiatrinen hoito
Psychiatrische behandeling
Example of health insurance coverage
Hammashoito
Tandheelkundige behandelingen
Example of health insurance coverage
Silmähoito
Oogzorg behandelingen
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Waarom vraagt u een visum aan?
Asking why someone is requesting an entry visa
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Asking if you need a visa to enter a country
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Asking how you can extend your visa
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Asking why your visa application has been rejected
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Stating that you would like to register your vehicle
Kelpaako ajokorttini täällä?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Asking if your driving license is valid there
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Applying for a provisional driving license
Haluaisin suorittaa ________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Stating that you would like to book your driving license test
teoriakokeen
theoretische test
Type of test
inssiajon
rijexamen
Type of test
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Stating that you would like to change some details on your driving license
osoitetta
mijn adres
What you would like to change
nimeä
mijn naam
What you would like to change
kuvaa
mijn foto
What you would like to change
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Haluaisin uusia ajokorttini.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Stating that you would like to renew your driving license
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Stating that you would like to replace a driving license
kadonneen
verloren
Driving license issue
varastetun
gestolen
Driving license issue
vaurioituneen
beschadigd
Driving license issue
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Asking where you can register for a language test
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Ik heb een blanco strafblad.
Stating that you have a clean criminal record
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Stating that you have the required level of the language
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Asking what the fees are for citizenship application
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Stating the nationality of your spouse