Esperanto | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Asking where you can find a form
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Asking when a document was issued
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Asking where a document was issued
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Kiam elspiras via legitimilo?
Asking when an ID is expiring
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Asking if someone can help you with filling in the form
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Asking what documents you need to bring
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Stating what you need to apply for a document
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Stating that one of your documents has been stolen
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
La informo estas konfidenca.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Mikä sinun nimesi on?
Kiel vi nomiĝas?
Asking for someone's name
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Asking for someone's place and date of birth
Missä sinä asut?
Kie vi loĝas?
Asking where someone lives
Mikä sinun osoitteesi on?
Kio estas via adreso?
Asking for someone's address
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Kio estas via civitaneco?
Asking for someone's citizenship
Koska sinä saavuit [maahan]?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Asking when someone arrived in that country
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Minä olen _________.
Mia edzecostato estas ___________.
Stating what your marital status is
naimaton
senedza
Marital status
naimisissa
edziĝinta
Marital status
asumuserossa
apartiga
Marital status
eronnut
eksedziĝinta
Marital status
avoliitossa
kunviva
Marital status
rekisteröidyssä parisuhteessa
en civila kuniĝo
Marital status
parisuhteessa
fraŭlaj partneroj
Marital status
avoliitossa
en hejma partnereco
Marital status
leski
vidvina
Marital status
Onko sinulla lapsia?
Ĉu vi havas infanojn?
Asking if someone has children
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Mi ŝatus registri en la urbo.
Stating that you would like to register in the city
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Kion dokumentojn mi alportus?
Asking what documents you should bring
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Asking if there are any costs of registering
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Stating that you are there to register your domicile
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Stating that you have some questions about the health insurance
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Asking if you need private health insurance
Mitä vakuutus kattaa?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Asking about the insurance coverage
Sairaalakulut
Hospitalokotizoj
Example of health insurance coverage
Erikoislääkärikustannukset
Kotizoj por la ekspertoj
Example of health insurance coverage
Diagnostinen tutkimus
Diagnozoprovoj
Example of health insurance coverage
Kirurgiset toimenpiteet
Kirurgiaj proceduroj
Example of health insurance coverage
Psykiatrinen hoito
Psikiatria kuracado
Example of health insurance coverage
Hammashoito
Dentaj kuracadoj
Example of health insurance coverage
Silmähoito
Okula kuracado
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Kial vi petas la enirovizon?
Asking why someone is requesting an entry visa
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Asking if you need a visa to enter a country
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Asking how you can extend your visa
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Asking why your visa application has been rejected
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Stating that you would like to register your vehicle
Kelpaako ajokorttini täällä?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Asking if your driving license is valid there
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Applying for a provisional driving license
Haluaisin suorittaa ________.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Stating that you would like to book your driving license test
teoriakokeen
teorian teston
Type of test
inssiajon
veturantan teston
Type of test
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Stating that you would like to change some details on your driving license
osoitetta
adreson
What you would like to change
nimeä
nomon
What you would like to change
kuvaa
foton
What you would like to change
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Haluaisin uusia ajokorttini.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Stating that you would like to renew your driving license
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Stating that you would like to replace a driving license
kadonneen
perdatan
Driving license issue
varastetun
ŝtelatan
Driving license issue
vaurioituneen
difektatan
Driving license issue
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Asking where you can register for a language test
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Mi havas puran krimliston
Stating that you have a clean criminal record
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Stating that you have the required level of the language
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Asking what the fees are for citizenship application
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Stating the nationality of your spouse