Japanese | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Asking where you can find a form
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Asking when a document was issued
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Asking where a document was issued
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Asking when an ID is expiring
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Asking if someone can help you with filling in the form
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Asking what documents you need to bring
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Stating what you need to apply for a document
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Stating that one of your documents has been stolen
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Mikä sinun nimesi on?
Asking for someone's name
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Asking for someone's place and date of birth
Missä sinä asut?
Asking where someone lives
Mikä sinun osoitteesi on?
Asking for someone's address
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Asking for someone's citizenship
Koska sinä saavuit [maahan]?
Asking when someone arrived in that country
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Minä olen _________.
Stating what your marital status is
naimaton
Marital status
naimisissa
Marital status
asumuserossa
Marital status
eronnut
Marital status
avoliitossa
Marital status
rekisteröidyssä parisuhteessa
Marital status
parisuhteessa
Marital status
avoliitossa
Marital status
leski
Marital status
Onko sinulla lapsia?
Asking if someone has children
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Stating that you would like to register in the city
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Asking what documents you should bring
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Asking if there are any costs of registering
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Stating that you are there to register your domicile
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Stating that you have some questions about the health insurance
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Asking if you need private health insurance
Mitä vakuutus kattaa?
Asking about the insurance coverage
Sairaalakulut
Example of health insurance coverage
Erikoislääkärikustannukset
Example of health insurance coverage
Diagnostinen tutkimus
Example of health insurance coverage
Kirurgiset toimenpiteet
Example of health insurance coverage
Psykiatrinen hoito
Example of health insurance coverage
Hammashoito
Example of health insurance coverage
Silmähoito
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Asking why someone is requesting an entry visa
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Asking if you need a visa to enter a country
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Asking how you can extend your visa
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Asking why your visa application has been rejected
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Stating that you would like to register your vehicle
Kelpaako ajokorttini täällä?
Asking if your driving license is valid there
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Applying for a provisional driving license
Haluaisin suorittaa ________.
Stating that you would like to book your driving license test
teoriakokeen
Type of test
inssiajon
Type of test
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Stating that you would like to change some details on your driving license
osoitetta
What you would like to change
nimeä
What you would like to change
kuvaa
What you would like to change
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Haluaisin uusia ajokorttini.
Stating that you would like to renew your driving license
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Stating that you would like to replace a driving license
kadonneen
Driving license issue
varastetun
Driving license issue
vaurioituneen
Driving license issue
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Asking where you can register for a language test
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Stating that you have a clean criminal record
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Stating that you have the required level of the language
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Asking what the fees are for citizenship application
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Stating the nationality of your spouse