Russian | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Где я могу найти форму для ____ ?
Asking where you can find a form
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Когда был выдан ваш документ?
Asking when a document was issued
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Где был выдан ваш [документ] ?
Asking where a document was issued
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Когда истекает срок вашего паспорта?
Asking when an ID is expiring
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Asking if someone can help you with filling in the form
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Какие документы мне нужно принести для_______?
Asking what documents you need to bring
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Stating what you need to apply for a document
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Мой [документ] украли.
Stating that one of your documents has been stolen
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Я заполняю это заявление от лица______.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Информация конфиденциальна.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Mikä sinun nimesi on?
Как вас зовут?
Asking for someone's name
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Asking for someone's place and date of birth
Missä sinä asut?
Где вы живете?
Asking where someone lives
Mikä sinun osoitteesi on?
Каков ваш адрес?
Asking for someone's address
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Какое у вас гражданство?
Asking for someone's citizenship
Koska sinä saavuit [maahan]?
Когда вы въехали в страну?
Asking when someone arrived in that country
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Minä olen _________.
Мое семейное положение -_______.
Stating what your marital status is
naimaton
холост
Marital status
naimisissa
Женат/замужем
Marital status
asumuserossa
Разведен/а
Marital status
eronnut
Разведен/а
Marital status
avoliitossa
в сожительстве
Marital status
rekisteröidyssä parisuhteessa
в гражданском браке
Marital status
parisuhteessa
Не женатая пара
Marital status
avoliitossa
в домашнем партнерстве
Marital status
leski
вдовец/вдова
Marital status
Onko sinulla lapsia?
У вас есть дети?
Asking if someone has children
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Stating that you would like to register in the city
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Какие документы мне нужно принести?
Asking what documents you should bring
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Мне нужно платить за регистрацию?
Asking if there are any costs of registering
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Stating that you are there to register your domicile
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Stating that you have some questions about the health insurance
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Мне нужна частная медицинская страховка?
Asking if you need private health insurance
Mitä vakuutus kattaa?
Что покрывает медицинская страховка?
Asking about the insurance coverage
Sairaalakulut
Больничные платы
Example of health insurance coverage
Erikoislääkärikustannukset
Платы специалистам
Example of health insurance coverage
Diagnostinen tutkimus
Диагностические проверки
Example of health insurance coverage
Kirurgiset toimenpiteet
Хирургические процедуры
Example of health insurance coverage
Psykiatrinen hoito
Психиатрическое лечение
Example of health insurance coverage
Hammashoito
Лечение зубов
Example of health insurance coverage
Silmähoito
Офтальмологическое лечение
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Asking why someone is requesting an entry visa
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Asking if you need a visa to enter a country
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Как я могу продлить мою визу?
Asking how you can extend your visa
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Почему мое заявление на визу отклонено?
Asking why your visa application has been rejected
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Мне нужно менять номер своей машины?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Stating that you would like to register your vehicle
Kelpaako ajokorttini täällä?
Мои водительские права здесь действуют?
Asking if your driving license is valid there
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Applying for a provisional driving license
Haluaisin suorittaa ________.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Stating that you would like to book your driving license test
teoriakokeen
Теоретический тест
Type of test
inssiajon
Тест на вождение
Type of test
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Stating that you would like to change some details on your driving license
osoitetta
адрес
What you would like to change
nimeä
имя
What you would like to change
kuvaa
фотография
What you would like to change
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Haluaisin uusia ajokorttini.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Stating that you would like to renew your driving license
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Stating that you would like to replace a driving license
kadonneen
потеряно
Driving license issue
varastetun
украдено
Driving license issue
vaurioituneen
повреждено
Driving license issue
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Asking where you can register for a language test
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
У меня нет судимостей
Stating that you have a clean criminal record
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Stating that you have the required level of the language
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Asking what the fees are for citizenship application
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Stating the nationality of your spouse