Spanish | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Asking where you can find a form
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Asking when a document was issued
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Asking where a document was issued
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
¿Cuándo caduca su DNI?
Asking when an ID is expiring
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Asking if someone can help you with filling in the form
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Asking what documents you need to bring
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Stating what you need to apply for a document
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Me han robado el/la (documento).
Stating that one of your documents has been stolen
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
La información es confidencial.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Mikä sinun nimesi on?
¿Cómo se llama usted?
Asking for someone's name
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Asking for someone's place and date of birth
Missä sinä asut?
¿Dónde vive usted?
Asking where someone lives
Mikä sinun osoitteesi on?
¿Cuál es su dirección?
Asking for someone's address
Minkä maan kansalainen sinä olet?
¿Cuál es su nacionalidad?
Asking for someone's citizenship
Koska sinä saavuit [maahan]?
¿Cuándo llegó a (país)?
Asking when someone arrived in that country
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
¿Me deja su DNI, por favor?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Minä olen _________.
Mi estado civil es ______________.
Stating what your marital status is
naimaton
soltero/a
Marital status
naimisissa
casado/a
Marital status
asumuserossa
separado/a
Marital status
eronnut
divorciado/a
Marital status
avoliitossa
cohabitante
Marital status
rekisteröidyssä parisuhteessa
en unión civil
Marital status
parisuhteessa
pareja de hecho
Marital status
avoliitossa
pareja de hecho
Marital status
leski
viudo/a
Marital status
Onko sinulla lapsia?
¿Tiene usted hijos?
Asking if someone has children
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Me gustaría empadronarme.
Stating that you would like to register in the city
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Asking what documents you should bring
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Asking if there are any costs of registering
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Vengo a registrar mi domicilio.
Stating that you are there to register your domicile
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Stating that you have some questions about the health insurance
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Asking if you need private health insurance
Mitä vakuutus kattaa?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Asking about the insurance coverage
Sairaalakulut
Tasas hospitalarias
Example of health insurance coverage
Erikoislääkärikustannukset
Honorarios de médicos especialistas
Example of health insurance coverage
Diagnostinen tutkimus
Pruebas diagnósticas
Example of health insurance coverage
Kirurgiset toimenpiteet
Intervenciones quirúrjicas
Example of health insurance coverage
Psykiatrinen hoito
Tratamiento psiquiátrico
Example of health insurance coverage
Hammashoito
Tratamientos dentales
Example of health insurance coverage
Silmähoito
Tratamientos oftalmológicos
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Asking why someone is requesting an entry visa
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Asking if you need a visa to enter a country
Kuinka voin pidentää viisumiani?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Asking how you can extend your visa
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Asking why your visa application has been rejected
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Stating that you would like to register your vehicle
Kelpaako ajokorttini täällä?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Asking if your driving license is valid there
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Applying for a provisional driving license
Haluaisin suorittaa ________.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Stating that you would like to book your driving license test
teoriakokeen
el examen teórico
Type of test
inssiajon
el examen práctico
Type of test
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Stating that you would like to change some details on your driving license
osoitetta
la dirección
What you would like to change
nimeä
el nombre
What you would like to change
kuvaa
la fotografía
What you would like to change
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Haluaisin uusia ajokorttini.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Stating that you would like to renew your driving license
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Stating that you would like to replace a driving license
kadonneen
lo he perdido
Driving license issue
varastetun
me lo han robado
Driving license issue
vaurioituneen
se ha dañado
Driving license issue
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Asking where you can register for a language test
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
No tengo antecedentes penales.
Stating that you have a clean criminal record
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Stating that you have the required level of the language
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Asking what the fees are for citizenship application
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Stating the nationality of your spouse