Swedish | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Asking where you can find a form
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Asking when a document was issued
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Asking where a document was issued
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
När går din legitimation ut?
Asking when an ID is expiring
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Asking if someone can help you with filling in the form
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Asking what documents you need to bring
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Stating what you need to apply for a document
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Stating that one of your documents has been stolen
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Denna information är konfidentiell.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Mikä sinun nimesi on?
Vad heter du?
Asking for someone's name
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Asking for someone's place and date of birth
Missä sinä asut?
Var bor du?
Asking where someone lives
Mikä sinun osoitteesi on?
Vad är din adress?
Asking for someone's address
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Vilken nationalitet tillhör du?
Asking for someone's citizenship
Koska sinä saavuit [maahan]?
När anlände du till [landet]?
Asking when someone arrived in that country
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Kan du visa mig din legitimation?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Minä olen _________.
Min civilstatus är __________.
Stating what your marital status is
naimaton
singel
Marital status
naimisissa
gift
Marital status
asumuserossa
separerad
Marital status
eronnut
skild
Marital status
avoliitossa
sambo
Marital status
rekisteröidyssä parisuhteessa
i ett partnerskap
Marital status
parisuhteessa
ogift par
Marital status
avoliitossa
i ett partnerskap
Marital status
leski
änka
Marital status
Onko sinulla lapsia?
Har du barn?
Asking if someone has children
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Stating that you would like to register in the city
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Vilka dokument ska jag ta med?
Asking what documents you should bring
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Kostar det något att registrera sig?
Asking if there are any costs of registering
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Jag vill registrera min bostad.
Stating that you are there to register your domicile
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Stating that you have some questions about the health insurance
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Asking if you need private health insurance
Mitä vakuutus kattaa?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Asking about the insurance coverage
Sairaalakulut
Patientavgifter
Example of health insurance coverage
Erikoislääkärikustannukset
Specialistkostnader
Example of health insurance coverage
Diagnostinen tutkimus
Diagnostiska prov
Example of health insurance coverage
Kirurgiset toimenpiteet
Kirurgiska ingrepp
Example of health insurance coverage
Psykiatrinen hoito
Psykiatrisk behandling
Example of health insurance coverage
Hammashoito
Tandbehandlingar
Example of health insurance coverage
Silmähoito
Ögonbehandling
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Varför begär du ett inresevisum?
Asking why someone is requesting an entry visa
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Asking if you need a visa to enter a country
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Asking how you can extend your visa
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Asking why your visa application has been rejected
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Stating that you would like to register your vehicle
Kelpaako ajokorttini täällä?
Är mitt körkort giltigt här?
Asking if your driving license is valid there
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Applying for a provisional driving license
Haluaisin suorittaa ________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Stating that you would like to book your driving license test
teoriakokeen
teoriprov
Type of test
inssiajon
uppkörning
Type of test
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Stating that you would like to change some details on your driving license
osoitetta
adressen
What you would like to change
nimeä
namnet
What you would like to change
kuvaa
bilden
What you would like to change
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Haluaisin uusia ajokorttini.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Stating that you would like to renew your driving license
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Stating that you would like to replace a driving license
kadonneen
borttappat
Driving license issue
varastetun
stulet
Driving license issue
vaurioituneen
förstört
Driving license issue
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Asking where you can register for a language test
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Stating that you have a clean criminal record
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Stating that you have the required level of the language
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Asking what the fees are for citizenship application
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Stating the nationality of your spouse