Czech | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Asking where you can find a form
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Asking when a document was issued
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Asking where a document was issued
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Asking when an ID is expiring
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Asking if someone can help you with filling in the form
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Asking what documents you need to bring
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Stating what you need to apply for a document
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Můj [dokument] byl ukraden.
Stating that one of your documents has been stolen
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Tyto informace jsou důvěrné.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Πώς σας λένε;
Jak se jmenuješ?
Asking for someone's name
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Asking for someone's place and date of birth
Πού μένετε;
Kde bydlíte?
Asking where someone lives
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Jaká je vaše adresa?
Asking for someone's address
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Jaké je vaše občanství?
Asking for someone's citizenship
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Kdy jste přijeli do [country]?
Asking when someone arrived in that country
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Můj rodinný stav je ___________.
Stating what your marital status is
ελεύθερος/η
svobodný/á
Marital status
παντρεμένος/η
ženatý/vdaná
Marital status
σε διάσταση
odděleni
Marital status
χωρισμένος/η
rozvedený/rozvedená
Marital status
συμβίωση
žijící ve společné domácnosti
Marital status
σε αστική ένωση
v registrovaném partnerství
Marital status
ανύπαντροι σύντροφοι
nesezdaní partneři
Marital status
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
v domácím partnerství
Marital status
χήρος/χήρα
vdovec/vdova
Marital status
έχετε παιδιά;
Máte děti?
Asking if someone has children
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Stating that you would like to register in the city
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Jaké dokumenty si mám přinést?
Asking what documents you should bring
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Je registrace zpoplatněná?
Asking if there are any costs of registering
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Stating that you are there to register your domicile
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Stating that you have some questions about the health insurance
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Asking if you need private health insurance
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Asking about the insurance coverage
Τέλη νοσοκομείου
Poplatky za pobyt v nemocnici
Example of health insurance coverage
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Poplatky za konsultace se specialisty
Example of health insurance coverage
Διαγνωστικές εξετάσεις
Diagnostické testy
Example of health insurance coverage
Χειρουργικές επεμβάσεις
Chirurgické zákroky
Example of health insurance coverage
Ψυχιατρική θεραπεία
Psychiatrická léčba
Example of health insurance coverage
Οδοντιατρικές θεραπείες
Zubní ošetření
Example of health insurance coverage
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Oční ošetření
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Asking why someone is requesting an entry visa
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Asking if you need a visa to enter a country
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Asking how you can extend your visa
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Asking why your visa application has been rejected
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Musím změnit svou registrační značku?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Stating that you would like to register your vehicle
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Asking if your driving license is valid there
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Applying for a provisional driving license
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Stating that you would like to book your driving license test
θεωρητική εξέταση
Teoretický test
Type of test
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Praktický test
Type of test
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Stating that you would like to change some details on your driving license
διεύθυνση
adresu
What you would like to change
όνομα
jméno
What you would like to change
φωτογραφία
fotografii
What you would like to change
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Stating that you would like to renew your driving license
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Stating that you would like to replace a driving license
χαμένη
ztracený
Driving license issue
κλεμμένη
ukradený
Driving license issue
κατεστραμμένη
zničený
Driving license issue
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Asking where you can register for a language test
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Mám čistý trestní rejstřík.
Stating that you have a clean criminal record
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Stating that you have the required level of the language
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Asking what the fees are for citizenship application
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Stating the nationality of your spouse