Dutch | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Asking where you can find a form
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Asking when a document was issued
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Waar werd uw [document] afgegeven?
Asking where a document was issued
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Asking when an ID is expiring
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Asking if someone can help you with filling in the form
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Asking what documents you need to bring
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Stating what you need to apply for a document
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Mijn [document] werd gestolen.
Stating that one of your documents has been stolen
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Πώς σας λένε;
Wat is uw naam?
Asking for someone's name
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Asking for someone's place and date of birth
Πού μένετε;
Waar woont u?
Asking where someone lives
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Wat is uw adres?
Asking for someone's address
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Wat is uw nationaliteit?
Asking for someone's citizenship
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Asking when someone arrived in that country
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Stating what your marital status is
ελεύθερος/η
alleenstaand
Marital status
παντρεμένος/η
gehuwd
Marital status
σε διάσταση
uit elkaar
Marital status
χωρισμένος/η
gescheiden
Marital status
συμβίωση
samenwonend
Marital status
σε αστική ένωση
geregistreerd partnerschap
Marital status
ανύπαντροι σύντροφοι
ongetrouwde partners
Marital status
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
in een relatie
Marital status
χήρος/χήρα
verweduwd
Marital status
έχετε παιδιά;
Heeft u kinderen?
Asking if someone has children
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Heeft u inwonende personen ten laste?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Stating that you would like to register in the city
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Welke documenten moet ik meenemen?
Asking what documents you should bring
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Zijn er registratiekosten?
Asking if there are any costs of registering
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Stating that you are there to register your domicile
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Stating that you have some questions about the health insurance
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Asking if you need private health insurance
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Asking about the insurance coverage
Τέλη νοσοκομείου
Ziekenhuiskosten
Example of health insurance coverage
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Example of health insurance coverage
Διαγνωστικές εξετάσεις
Diagnostische toets
Example of health insurance coverage
Χειρουργικές επεμβάσεις
Chirurgische ingrepen
Example of health insurance coverage
Ψυχιατρική θεραπεία
Psychiatrische behandeling
Example of health insurance coverage
Οδοντιατρικές θεραπείες
Tandheelkundige behandelingen
Example of health insurance coverage
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Oogzorg behandelingen
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Waarom vraagt u een visum aan?
Asking why someone is requesting an entry visa
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Asking if you need a visa to enter a country
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Asking how you can extend your visa
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Asking why your visa application has been rejected
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Stating that you would like to register your vehicle
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Asking if your driving license is valid there
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Applying for a provisional driving license
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Stating that you would like to book your driving license test
θεωρητική εξέταση
theoretische test
Type of test
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
rijexamen
Type of test
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Stating that you would like to change some details on your driving license
διεύθυνση
mijn adres
What you would like to change
όνομα
mijn naam
What you would like to change
φωτογραφία
mijn foto
What you would like to change
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Stating that you would like to renew your driving license
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Stating that you would like to replace a driving license
χαμένη
verloren
Driving license issue
κλεμμένη
gestolen
Driving license issue
κατεστραμμένη
beschadigd
Driving license issue
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Asking where you can register for a language test
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Ik heb een blanco strafblad.
Stating that you have a clean criminal record
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Stating that you have the required level of the language
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Asking what the fees are for citizenship application
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Stating the nationality of your spouse