Swedish | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Asking where you can find a form
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
När var ditt [dokument] utfärdat?
Asking when a document was issued
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Asking where a document was issued
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
När går din legitimation ut?
Asking when an ID is expiring
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Asking if someone can help you with filling in the form
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Asking what documents you need to bring
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Stating what you need to apply for a document
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Stating that one of your documents has been stolen
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Denna information är konfidentiell.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Πώς σας λένε;
Vad heter du?
Asking for someone's name
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Asking for someone's place and date of birth
Πού μένετε;
Var bor du?
Asking where someone lives
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Vad är din adress?
Asking for someone's address
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Vilken nationalitet tillhör du?
Asking for someone's citizenship
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
När anlände du till [landet]?
Asking when someone arrived in that country
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Kan du visa mig din legitimation?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Min civilstatus är __________.
Stating what your marital status is
ελεύθερος/η
singel
Marital status
παντρεμένος/η
gift
Marital status
σε διάσταση
separerad
Marital status
χωρισμένος/η
skild
Marital status
συμβίωση
sambo
Marital status
σε αστική ένωση
i ett partnerskap
Marital status
ανύπαντροι σύντροφοι
ogift par
Marital status
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
i ett partnerskap
Marital status
χήρος/χήρα
änka
Marital status
έχετε παιδιά;
Har du barn?
Asking if someone has children
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Stating that you would like to register in the city
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Vilka dokument ska jag ta med?
Asking what documents you should bring
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Kostar det något att registrera sig?
Asking if there are any costs of registering
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Jag vill registrera min bostad.
Stating that you are there to register your domicile
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Stating that you have some questions about the health insurance
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Asking if you need private health insurance
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Vad täcker sjukförsäkringen?
Asking about the insurance coverage
Τέλη νοσοκομείου
Patientavgifter
Example of health insurance coverage
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Specialistkostnader
Example of health insurance coverage
Διαγνωστικές εξετάσεις
Diagnostiska prov
Example of health insurance coverage
Χειρουργικές επεμβάσεις
Kirurgiska ingrepp
Example of health insurance coverage
Ψυχιατρική θεραπεία
Psykiatrisk behandling
Example of health insurance coverage
Οδοντιατρικές θεραπείες
Tandbehandlingar
Example of health insurance coverage
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Ögonbehandling
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Varför begär du ett inresevisum?
Asking why someone is requesting an entry visa
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Asking if you need a visa to enter a country
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Asking how you can extend your visa
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Asking why your visa application has been rejected
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Stating that you would like to register your vehicle
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Är mitt körkort giltigt här?
Asking if your driving license is valid there
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Applying for a provisional driving license
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Stating that you would like to book your driving license test
θεωρητική εξέταση
teoriprov
Type of test
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
uppkörning
Type of test
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Stating that you would like to change some details on your driving license
διεύθυνση
adressen
What you would like to change
όνομα
namnet
What you would like to change
φωτογραφία
bilden
What you would like to change
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Stating that you would like to renew your driving license
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Stating that you would like to replace a driving license
χαμένη
borttappat
Driving license issue
κλεμμένη
stulet
Driving license issue
κατεστραμμένη
förstört
Driving license issue
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Asking where you can register for a language test
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Stating that you have a clean criminal record
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Stating that you have the required level of the language
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Asking what the fees are for citizenship application
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Stating the nationality of your spouse