Czech | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Hol találom a ____űrlapot?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Asking where you can find a form
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Asking when a document was issued
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Asking where a document was issued
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Asking when an ID is expiring
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Asking if someone can help you with filling in the form
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Asking what documents you need to bring
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Stating what you need to apply for a document
Ellopták a [dokumentumomat].
Můj [dokument] byl ukraden.
Stating that one of your documents has been stolen
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Az információ bizalmas.
Tyto informace jsou důvěrné.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Hogy hívják?
Jak se jmenuješ?
Asking for someone's name
Mikor és hol született?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Asking for someone's place and date of birth
Hol lakik?
Kde bydlíte?
Asking where someone lives
Mi a címe?
Jaká je vaše adresa?
Asking for someone's address
Mi az állampolgársága?
Jaké je vaše občanství?
Asking for someone's citizenship
Mikor érkezett [országba]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Asking when someone arrived in that country
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

A családi állapotom ___________.
Můj rodinný stav je ___________.
Stating what your marital status is
egyedülálló/hajadon/nőtlen
svobodný/á
Marital status
házas
ženatý/vdaná
Marital status
külön él a házastársától
odděleni
Marital status
elvált
rozvedený/rozvedená
Marital status
élettársi kapcsolatban van
žijící ve společné domácnosti
Marital status
regisztrált élettársi kapcsolatban van
v registrovaném partnerství
Marital status
élettársi kapcsolatban van
nesezdaní partneři
Marital status
élettársi kapcsolatban van
v domácím partnerství
Marital status
özvegy
vdovec/vdova
Marital status
Vannak gyermekei?
Máte děti?
Asking if someone has children
Élnek önnel eltartottak?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Szeretném egyesíteni a családomat.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Szeretnék regisztrálni.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Stating that you would like to register in the city
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Asking what documents you should bring
Van regisztrációs díj?
Je registrace zpoplatněná?
Asking if there are any costs of registering
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Stating that you are there to register your domicile
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Stating that you have some questions about the health insurance
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Asking if you need private health insurance
Mit fedez a biztosítás?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Asking about the insurance coverage
Kórházi költségek
Poplatky za pobyt v nemocnici
Example of health insurance coverage
Szakorvos
Poplatky za konsultace se specialisty
Example of health insurance coverage
Diagnosztikai vizsgálatok
Diagnostické testy
Example of health insurance coverage
Műtéti beavatkozás
Chirurgické zákroky
Example of health insurance coverage
Pszichiátriai kezelés
Psychiatrická léčba
Example of health insurance coverage
Fogorvosi kezelés
Zubní ošetření
Example of health insurance coverage
Szemészeti kezelés
Oční ošetření
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Miért igényli a beutazási vízumot?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Asking why someone is requesting an entry visa
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Asking if you need a visa to enter a country
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Asking how you can extend your visa
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Asking why your visa application has been rejected
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Musím změnit svou registrační značku?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Stating that you would like to register your vehicle
Érvényes itt a jogosítványom?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Asking if your driving license is valid there
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Applying for a provisional driving license
Szeretném lefoglalni a __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Stating that you would like to book your driving license test
elméleti vizsga
Teoretický test
Type of test
gyakorlati vizsga
Praktický test
Type of test
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Stating that you would like to change some details on your driving license
cím
adresu
What you would like to change
név
jméno
What you would like to change
fénykép
fotografii
What you would like to change
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Szeretném megújítani a jogosítványom
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Stating that you would like to renew your driving license
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Stating that you would like to replace a driving license
elveszett
ztracený
Driving license issue
ellopott
ukradený
Driving license issue
sérült
zničený
Driving license issue
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Asking where you can register for a language test
Büntetlen előéletű vagyok.
Mám čistý trestní rejstřík.
Stating that you have a clean criminal record
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Stating that you have the required level of the language
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Asking what the fees are for citizenship application
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Stating the nationality of your spouse