Esperanto | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Hol találom a ____űrlapot?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Asking where you can find a form
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Asking when a document was issued
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Asking where a document was issued
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Kiam elspiras via legitimilo?
Asking when an ID is expiring
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Asking if someone can help you with filling in the form
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Asking what documents you need to bring
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Stating what you need to apply for a document
Ellopták a [dokumentumomat].
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Stating that one of your documents has been stolen
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Az információ bizalmas.
La informo estas konfidenca.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Hogy hívják?
Kiel vi nomiĝas?
Asking for someone's name
Mikor és hol született?
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Asking for someone's place and date of birth
Hol lakik?
Kie vi loĝas?
Asking where someone lives
Mi a címe?
Kio estas via adreso?
Asking for someone's address
Mi az állampolgársága?
Kio estas via civitaneco?
Asking for someone's citizenship
Mikor érkezett [országba]?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Asking when someone arrived in that country
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

A családi állapotom ___________.
Mia edzecostato estas ___________.
Stating what your marital status is
egyedülálló/hajadon/nőtlen
senedza
Marital status
házas
edziĝinta
Marital status
külön él a házastársától
apartiga
Marital status
elvált
eksedziĝinta
Marital status
élettársi kapcsolatban van
kunviva
Marital status
regisztrált élettársi kapcsolatban van
en civila kuniĝo
Marital status
élettársi kapcsolatban van
fraŭlaj partneroj
Marital status
élettársi kapcsolatban van
en hejma partnereco
Marital status
özvegy
vidvina
Marital status
Vannak gyermekei?
Ĉu vi havas infanojn?
Asking if someone has children
Élnek önnel eltartottak?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Szeretném egyesíteni a családomat.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Szeretnék regisztrálni.
Mi ŝatus registri en la urbo.
Stating that you would like to register in the city
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Kion dokumentojn mi alportus?
Asking what documents you should bring
Van regisztrációs díj?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Asking if there are any costs of registering
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Stating that you are there to register your domicile
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Stating that you have some questions about the health insurance
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Asking if you need private health insurance
Mit fedez a biztosítás?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Asking about the insurance coverage
Kórházi költségek
Hospitalokotizoj
Example of health insurance coverage
Szakorvos
Kotizoj por la ekspertoj
Example of health insurance coverage
Diagnosztikai vizsgálatok
Diagnozoprovoj
Example of health insurance coverage
Műtéti beavatkozás
Kirurgiaj proceduroj
Example of health insurance coverage
Pszichiátriai kezelés
Psikiatria kuracado
Example of health insurance coverage
Fogorvosi kezelés
Dentaj kuracadoj
Example of health insurance coverage
Szemészeti kezelés
Okula kuracado
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Miért igényli a beutazási vízumot?
Kial vi petas la enirovizon?
Asking why someone is requesting an entry visa
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Asking if you need a visa to enter a country
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Asking how you can extend your visa
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Asking why your visa application has been rejected
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Stating that you would like to register your vehicle
Érvényes itt a jogosítványom?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Asking if your driving license is valid there
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Applying for a provisional driving license
Szeretném lefoglalni a __________.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Stating that you would like to book your driving license test
elméleti vizsga
teorian teston
Type of test
gyakorlati vizsga
veturantan teston
Type of test
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Stating that you would like to change some details on your driving license
cím
adreson
What you would like to change
név
nomon
What you would like to change
fénykép
foton
What you would like to change
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Szeretném megújítani a jogosítványom
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Stating that you would like to renew your driving license
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Stating that you would like to replace a driving license
elveszett
perdatan
Driving license issue
ellopott
ŝtelatan
Driving license issue
sérült
difektatan
Driving license issue
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Asking where you can register for a language test
Büntetlen előéletű vagyok.
Mi havas puran krimliston
Stating that you have a clean criminal record
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Stating that you have the required level of the language
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Asking what the fees are for citizenship application
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Stating the nationality of your spouse