Spanish | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Hol találom a ____űrlapot?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Asking where you can find a form
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Asking when a document was issued
Hol állították ki a [dokumentumot]?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Asking where a document was issued
Mikor jár le a személyi igazolványa?
¿Cuándo caduca su DNI?
Asking when an ID is expiring
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Asking if someone can help you with filling in the form
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Asking what documents you need to bring
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Stating what you need to apply for a document
Ellopták a [dokumentumomat].
Me han robado el/la (documento).
Stating that one of your documents has been stolen
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Az információ bizalmas.
La información es confidencial.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Hogy hívják?
¿Cómo se llama usted?
Asking for someone's name
Mikor és hol született?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Asking for someone's place and date of birth
Hol lakik?
¿Dónde vive usted?
Asking where someone lives
Mi a címe?
¿Cuál es su dirección?
Asking for someone's address
Mi az állampolgársága?
¿Cuál es su nacionalidad?
Asking for someone's citizenship
Mikor érkezett [országba]?
¿Cuándo llegó a (país)?
Asking when someone arrived in that country
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
¿Me deja su DNI, por favor?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

A családi állapotom ___________.
Mi estado civil es ______________.
Stating what your marital status is
egyedülálló/hajadon/nőtlen
soltero/a
Marital status
házas
casado/a
Marital status
külön él a házastársától
separado/a
Marital status
elvált
divorciado/a
Marital status
élettársi kapcsolatban van
cohabitante
Marital status
regisztrált élettársi kapcsolatban van
en unión civil
Marital status
élettársi kapcsolatban van
pareja de hecho
Marital status
élettársi kapcsolatban van
pareja de hecho
Marital status
özvegy
viudo/a
Marital status
Vannak gyermekei?
¿Tiene usted hijos?
Asking if someone has children
Élnek önnel eltartottak?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Szeretném egyesíteni a családomat.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Szeretnék regisztrálni.
Me gustaría empadronarme.
Stating that you would like to register in the city
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Asking what documents you should bring
Van regisztrációs díj?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Asking if there are any costs of registering
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Vengo a registrar mi domicilio.
Stating that you are there to register your domicile
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Stating that you have some questions about the health insurance
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Asking if you need private health insurance
Mit fedez a biztosítás?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Asking about the insurance coverage
Kórházi költségek
Tasas hospitalarias
Example of health insurance coverage
Szakorvos
Honorarios de médicos especialistas
Example of health insurance coverage
Diagnosztikai vizsgálatok
Pruebas diagnósticas
Example of health insurance coverage
Műtéti beavatkozás
Intervenciones quirúrjicas
Example of health insurance coverage
Pszichiátriai kezelés
Tratamiento psiquiátrico
Example of health insurance coverage
Fogorvosi kezelés
Tratamientos dentales
Example of health insurance coverage
Szemészeti kezelés
Tratamientos oftalmológicos
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Miért igényli a beutazási vízumot?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Asking why someone is requesting an entry visa
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Asking if you need a visa to enter a country
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Asking how you can extend your visa
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Asking why your visa application has been rejected
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Stating that you would like to register your vehicle
Érvényes itt a jogosítványom?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Asking if your driving license is valid there
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Applying for a provisional driving license
Szeretném lefoglalni a __________.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Stating that you would like to book your driving license test
elméleti vizsga
el examen teórico
Type of test
gyakorlati vizsga
el examen práctico
Type of test
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Stating that you would like to change some details on your driving license
cím
la dirección
What you would like to change
név
el nombre
What you would like to change
fénykép
la fotografía
What you would like to change
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Szeretném megújítani a jogosítványom
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Stating that you would like to renew your driving license
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Stating that you would like to replace a driving license
elveszett
lo he perdido
Driving license issue
ellopott
me lo han robado
Driving license issue
sérült
se ha dañado
Driving license issue
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Asking where you can register for a language test
Büntetlen előéletű vagyok.
No tengo antecedentes penales.
Stating that you have a clean criminal record
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Stating that you have the required level of the language
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Asking what the fees are for citizenship application
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Stating the nationality of your spouse